Invitasjon til kurs om innvandrerstatistikk hos Statistisk sentralbyrå 28. juni

0Shares

Trenger du statistikk og artikler for å belyse en sak, for internasjonal sammenligning eller som en nyhet i seg selv, kan UDI og SSB gi deg informasjon. På kurset vil du få vite hvordan du finner frem på ssb.no og udi.no, hvor du finner internasjonale tall og litt om begreper som brukes i statistikken.

Innhold


  • Hva slags statistikk lager UDI og hva tilbyr SSB. Likheter og forskjeller i tallene.
  • Slik bruker du internettsidene til UDI og SSB for å finne nyheter, tall og fakta.
  • Internasjonale forhold.
  • Forklaring på ord og uttrykk som brukes i statistikken.Målgruppe

Journalister og nyhetsmedarbeidere.


Tidspunkt

28. juni kl 10:00 – 12:00.


Påmelding

Påmelding sendes til Rune Sønsterudbråten: [email protected].

Spørsmål kan rettes til Désirée Vikse på telefon 21 09 42 46 eller til e-post [email protected]


Påmeldingsfrist

27. juni.


Pris

Gratis.