Ny kunnskapsoversikt om menneskehandel


Ni av kapitlene i boka oppsummerer forskningen om menneskehandel i ulike deler av verden. Tre kapitler tar opp metodiske utfordringer knyttet til denne type forskning.

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove brudd på menneskerettighetene. Enkeltpersoner og organiserte kriminelle nettverk tjener milliarder på kjøp og salg av mennesker.

I løpet av det siste tiåret har det vært en stor økning i antallet studier om menneskehandel. Kunnskapsoversikten fra IOM viser at til tross for den voksende litteraturen om menneskehandel, er kunnskapen om hvor mange som faktisk utsettes for menneskehandel, svært skisseaktig. Rapporten gir også forslag til hvordan forskning og datagrunnlaget om menneskehandel kan forbedres. Kunnskapsoversikten “Data and research on human trafficking: A global survey” kan kjøpes fra IOM og koster USD 35.

Les mer: