Rasismedømt nazist sender brev til samfunnsdebattanter og organisasjoner

Rasismedømte Olav Hoaas har i ett år sendt samfunnsdebattanterbrev med antisemittisk og rasistisk innhold. Faksimile fra NRK-sak i 1976.
Foto: Skjermdump/nrk.no
I snart et år har flere norske samfunnsdebattanter mottatt brev med antisemittisk og rasistisk innhold. Avsenderen er den rasismedømte nazisten Olav Hoaas.
291Shares

Brevene inneholder påstander om at det er verdens sentralbanker som eier de store, multinasjonale selskapene og som har satt mange lands regjeringer i stor gjeld. Gjelden brukes til å presse landene til å gå til krig mot hverandre, og føre en politikk som gjør befolkningen fattige og river folk ut av deres «stammetilhørighet».

I brevene er det lagt ved to artikler fra det nynazistiske tidsskriftet Gjallarhorn, som kom ut på 1990-tallet. Den ene handler om det antisemittiske falskneriet Sions Vises Protokoller, som ble avslørt som en forfalskning alt i 1921. Artikkelen spør om dokumentet likevel kan
være ekte.

Den andre vedlagte artikkelen, som står på samme ark som den første, advarer mot «raseblanding», som blir sagt å være svært skadelig. Artikkelen er signert av Olav Hoaas, som var aktiv nynazist i flere tiår.

Olav Hoaas bekrefter til Utrop at det er han som har skrevet og sendt brevene. Samtidig sier han at det ikke er er han som har skrevet den vedlagte artikkelen om Sions Vises Protokoller, og hevder at den har kommet med ved en tilfeldighet. Brevene har blitt sendt i flere puljer siden mars i år.

Antisemittisk forfalskning

Hoveddelen av brevene nevner ikke jøder direkte. Historiker Kjetil Braut Simonsen ved Jødisk Museum i Oslo mener likevel at det ikke fremstår som tilfeldig at det har blitt sendt ut sammen med en artikkel om Sions Vises Protokoller.

Selv om jødene ikke blir spesifikt nevnt, ligner dette veldig på klassisk antisemittisk kapitalismekritikk. Kapitalismen blir omtalt som en konspirasjon, der noen ikke-identifiserte krefter ønsker å bevare og styrke sin egen globale makt. Det blir lagt stor vekt på renter som noe spesielt negativt i dagens pengesystem. Likhetene blir enda tydeligere når det står at dette systemet er skapt med den hensikten å ødelegge etniske fellesskap eller «stammetilhørighet», sier Simonsen.

Sions Vises Protokoller utkom første gang i Russland i 1903. Boken utgir seg for å være et
referat fra et hemmelig møte mellom ledende jøder og frimurere i 1897. Her skal de jødiske lederne ha lagt planer om å gripe makten i verden gjennom å skaffe seg kontroll over bankvesen, media og politikk og bruke dette til å lage kriger og revolusjoner. Til slutt skal all kristen kultur ødelegges.

Sions Vises Protokoller ble avslørt som en forfalskning alt i 1921. Store deler av teksten er
plagiert fra en fransk, satirisk bok som angrep keiser Napoleon III. Likevel ble den svært
populær, ikke minst i Nazi-Tyskland. Også etter andre verdenskrig har den dukket opp gang på gang i antisemittisk propaganda og konspirasjonsteorier. I arabiske land har den
blitt brukt for å «dokumentere» at jødene forsøker å få herredømme over alle araberland.

Advarer mot «bastardisering»

Brevene inneholder også en artikkel om «raseblanding», der det blant annet heter at
«Mennesket nedbrytes ved bastardisering. Jo større graden av bastardisering er i en befolkning, og jo lenger tiden går, desto verre blir virkningene.

Ethvert menneske med kunnskap, moral og anstendighet plikter dermed å motarbeide raseblanding».

Moderne vitenskap støtter hverken eksistensen av menneskeraser, eller at det skal være skadelig å blande ulike grupper av mennesker.

Viktig ideolog

Olav Hoaas var tilknyttet den nynazistiske gruppen Norsk Front på 1970-tallet, og var i flere tiår en viktig ideolog for norske nynazister. På 1990-tallet bidro han med «raseteorier» i den nynazistiske gruppen Zorn 88.

I 1976 ble han dømt for brudd på straffelovens paragraf 135a (også kjent som hat- eller
rasismeparagrafen) etter å ha kommet med grove uttalelser om jøder i intervjuer med VG
og Dagbladet. Hoaas hadde tatt til orde for at jøder burde utvises fra landet, og i tillegg benektet at det fantes gasskamre i nazistiske dødsleire. Også den gangen gikk Hoaas ut mot «raseblanding».

I 1978 fikk Hoaas sparken som lærer på Stokmarknes gymnas, etter anklager om at han
hadde kommet med lignende påstander i undervisningen.

Hoaas bekrefter til Utrop at det er han som har skrevet og sendt ut brevene. På spørsmål om hva han ønsker å oppnå, sier han at han vil at folk skal bli oppmerksomme på betydningen av «pengeteknikken» og «gjeldspengesystemet», og hvordan dette kan erstattes med det han kaller et «fripengesystem».

Samtidig hevder han at den vedlagte artikkelen om Sions Vises Protokoller ikke er skrevet av ham.

Den har kommet med fordi siden er kopiert fra et tidsskrift, den er skrevet av redaktøren for tidsskriftet. Det står ved siden av en artikkel som er skrevet av meg, som handler om noe helt annet.

– Så du stiller deg ikke bak påstanden om at Sions Vises Protokoller kan være ekte
likevel?

Som sagt, det fulgte med da jeg kopierte siden. Det har ikke noe med meg å gjøre. Hoaas står derimot fullstendig inne for innholdet i artikkelen om «raseblanding». På spørsmål om han ikke er redd for å bli dømt igjen for å spre rasisme, svarer han med en latter:

Hva er rasisme? Jeg står for rasebevaring, rasisme vil ødelegge rasene.

– Men er det ikke naturlig å tolke det som antisemittisme når en som deg skriver om
bankvesenet på en slik måte, og legger ved en tekst om Sions Vises Protokoller?

De får tolke det på sin måte, jeg har skrevet om bankvesenet.

– Hvem mener du kontrollerer bankvesenet?

Det må jo være bankfyrstene, svarer Hoaas med en ny latter.

– Ubehagelig å bli oppsøkt hjemme

En som har mottatt flere slike brev, er Christian Lomsdalen som er leder for Human-Etisk
Forbund. Lomsdalen har fått flere brev adressert til hjemmeadressen sin. Også flere lokalavdelinger av forbundet har fått tilsvarende brev.

Jeg må si at jeg opplever det som litt ubehagelig å bli oppsøkt hjemme med denne typen antisemittisk og konspirasjonsteoretisk materiale, samtidig som jeg synes det er trist at noen prøver å spre antisemittismen sin på en slik måte. Man må selvsagt anerkjenne at
ytringsfriheten inkluderer friheten til å spre alle slags ideer, og jeg er usikker på om dette kvalifiserer til brudd på norsk straffelov, men jeg synes likevel det er ubehagelig å få denne
typen hatprat hjem, sier Lomsdalen.

Bruker logoen til religiøs bevegelse

Under de to artiklene står logoen til Teosofisk Samfunn, en bevegelse grunnlagt i andre
halvdel av 1800-tallet som bygger på hinduisme, buddhisme, vestlig okkultisme og
kristendom. Mens den historisk har vært svært viktig for utviklingen av moderne
nyreligiøsitet, er den i dag ganske liten og har rundt 50 medlemmer i Norge. Det
internasjonale hovedkontoret ligger i Adyar i India.

Vi tar sterk avstand fra bruken av logoen vår, og fra de rasistiske holdningene som er fullstendig i strid med menneskesynet vårt, sier styremedlem Jan Helge Francesco Olsen i Teosofisk Samfunn.

Olsen kjenner ikke til at Hoaas noen gang har vært innom Teosofisk Samfunn, men mener det er lite sannsynlig.

Det kan jeg aldri tenke meg med de holdningene han har. Vi respekterer alle mennesker uansett tro, hudfarge eller legning.

Olsen forteller at Teosofisk Samfunn har blitt kontaktet av flere som har trodd brevene har
vært fra dem, og at de har politianmeldt brevene tidligere. Et annet styremedlem er også
blant dem som har fått brev fra Hoaas.

Vi skal ta opp på et styremøte i helgen, om vi skal anmelde det igjen, sier Olsen.

Olav Hoaas sier til Utrop at logoen til Teosofisk Samfunn også var noe som bare fulgte
med da han kopierte en side fra Gjallarhorn.

(Artikkelforfatteren har også mottatt brev fra Olav Hoaas)