Hvor var minoritetsungdom?

0Shares
Latest posts by Subashini Ganeshalingam (see all)

Under parolene “Frihet til å velge sitt eget liv” og “Barn er ikke foreldres eiendom” gikk omtrent 1000 mennesker i demonstrasjonstog i Oslo sentrum.

Demonstrasjonen var en protest mot foreldregenerasjonen av innvandrere som påtvinger barn og ungdom uakseptable holdninger i forhold til menneskerettighetene og likestilling.

Broren til Shabana, Shakil var en av de som holdt appell på Grønland Torg. Han har måttet tåle hets fra det pakistanske miljøet fordi Shabana har gått sine egne veier, på tvers av kultur og religion.

Han tok et kraftig oppgjør med politikerne, innvandrerne og 2.generasjonsinnvandrere.

Det var få med minoritetsbakgrunn som deltok på demonstrasjonen, og enda mindre ungdommer.
Spørsmålet om i hvilken grad minoritetsungdommer deltar i samfunnspørsmål er noe som vanskelig lar seg besvare. Bare en av tre ungdommer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlig land stemte ved fjorårets stortingsvalg. Valgdeltakelsen ligger på 34 prosent blant ikke-vestlig ungdom mellom 18 til 29 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det å endre etablerte holdningene i samfunnet er ikke en lett sak. Kulturelle og religiøse faktorer kan være grunnlaget for sosialiseringen av minoritetsbarn. Innvandrermiljøer er hele tiden med på å legge press på minoritetsbarn og ungdom til å konforme til majoriteten.

Det er ”enten med oss eller mot oss” prinsippet som dominerer. Du blir respekter i miljøet dersom du forholder deg til det voksne sier uten å stile spørsmål ellers blir du sanksjonert. Det er dette som er så problematisk.