Forkjemper for innvandrernes rettigheter

Maral Houshmand kjemper for innvandrernes rettigheter
Foto: Henrik Kreilisheim
Norsk-iranske Maral Houshmand er engasjert i saken til søskenparet Abbas og Fozia Butt. De sitter i kirkeasyl, og Maral kjemper for at de skal få opphold i Norge.

Houshmand brenner for innvandrere og integreringsspørmål og er med i SOS Rasisme og medlem i Unge Venstre. 

Det er cirka 15 medlemmer i støttegruppen som jobber med saken til søskenparet. Sist gang støttegruppen møtte søsknene var i forrige måned i Holmlia kirka, hvor Abbas og Fozia befinner seg. Det har bodd der i seks måneder nå og kan ikke gå ut. Det er veldig desperat situasjon for dem, forteller Houshmand.

– Hva er nytt i Butt-saken?

– Vi venter fortsatt på svar fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Det tar lang tid å behandle saken siden EMD hvert år mottar mer enn 100 000 saker.

Integreringsbegrepet må ikke defineres alene av en politisk elite.

– Hva fikk deg til engasjere deg i Fozia og Abbas Butt-saken?

– Jeg har vært venn med Abbas lenge. Da han var 17 år, var det første gang han fortalte meg om saken og at UDI ville kaste dem ut av landet. Jeg foreslo for ham å skrive et brev til UDI og klage. I årene etter var jeg engasjert i Abbas-saken, og skrev mange brev til UDI: Jeg ba også SOS Rasisme om hjelp. Vi ble anbefalt å organisere oss og danne en støttegruppe. Senere ble jeg leder i støttegruppen, og slik innså jeg at jeg vil kjempe for innvandreres og asylsøkeres rettigheter.

– Du er medlem i SOS Rasisme. Har du noen gang opplevd rasisme eller blitt utsatt for diskriminering?

– Jeg har ikke opplevd direkte rasisme, men det har hendt at jeg har følt meg diskriminert, kanskje fordi jeg har et utenlandsk navn og annen bakgrunn. Dette kan være utfordring når man søker jobb.

– Hva er ditt mål i livet?

– Jeg vil bidra mer i samfunnsdebatten og jobbe mer med integrering. Jeg ønsker at vi får flere talspersoner med minoritetsbakgrunn. Det er særlig viktig at innvandrere i større grad slipper til i debatten om hva integrering faktisk er. Integreringsbegrepet må ikke defineres kun av en politisk elite.

– Du er medlem i Unge Venstre, hva er din reaksjon på at Venstre har gjort et dårlig valg i år?

– Det er veldig trist. Venstre har sterke politikere, og Norge vil tjene på vår liberale politikk. Jeg tror vi kommer til å reise oss igjen i neste valg.

Om Maral:
Navn: Maral Houshmand.
Født: 30.07.1986.
Kom til Norge: Da jeg var to år.
Utdanning: Bachelor i statsvitenskap.
Yrke: Administrasjonsassistent, frivillig leder for støttegruppa for søskenparet Fozia og Abbas Butt i SOS Rasisme.
Sivilstatus: Samboer.
Gode sider: Utadvent, lett å prate med, ydmyk. Likevel er jeg ikke redd for å si det jeg mener uansett hva det måtte være.
Dårlige sider: Pratsom, utålmodig.
Planer for fremtiden: Jobbe i offentlig sektor for innvandrere og asylsøkere. Bidra med å veilede dem med gode råd og tips om hvordan å fungere i hverdagen.

Fozia og Abbas Butt-saken:
– Fozia og Abbas Butt kom til Norge i 1989 med sin mor.
– I to og et halvt år på nittitallet ble barna plassert i Pakistan.
– Mens barna var i Pakistan fikk moren oppholdstillatelse til seg selv og barna. Denne mister familien i 1999 fordi den var gitt på uriktig grunnlag. Barna måtte vært i Norge da søknaden ble sendt og behandlet for at den skulle regnes som gyldig.
– Barna sier de ble klar over sitt ulovlige opphold i 2001. De var da mindreårige.
– Moren ble sendt tilbake til Pakistan i 2005, hun døde der i august 2007.
– Søsknene har vært 16 år i Norge og ønsker varig opphold.
– Søskenparet venter nå på å få saken sin opp for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.