Utrops utgave 38 – 2023 er ute nå!

Kokobay har bodd på norsk asylmottak i ti år

https://dagens.utrop.no/2023/38/