Sektleder unnviker fengsel

0Shares
Latest posts by Redaksjonen magasinet Monitor (see all)

Tvedt er imidlertid sterkt ønsket av politiet for avhør i forbindelse med andre forhold.

Da lagmannsretten avviste Tvedts anke over rasismedommen, kom Tvedts advokat opp med en begjæring om at lagmannsretten omgjorde dommen, med bakgrunn i at bootboyslederen Terje Sjølie senere var frifunnet for relativt grove utsagn. Lagmannsretten avslo imidlertid også denne begjæringen, og statsadvokaten oppfattet saken som rettskraftig og oversendte den til politiet slik at Tvedts soning kunne påbegynne.

I mellomtiden har imidlertid Tvedts advokat, John Chr. Elden anket lagmannsrettens kjennelse inn for Høyesterett, og Tvedt slipper derfor å sone mens Høyesterett tygger på saken.

Tvedt har imidlertid ytterligere problemer med loven. I et intervju med VG den 14 juli i fjor kom han med utsagn hvor han omtalte jødene som “parasitter” som måtte renses ut. På spørsmål fra VG om hvordan han vil reagere om noen av Vigrids medlemmer skader norske jøder eller noen med innvandrerbakgrunn, svarte Tvedt:

– Jeg beklager ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke ønsker her i landet, sier Tvedt og hevdet han ikke kan ha kontroll over hva medlemmene gjør på eget initiativ.

Denne saken ble umiddelbart politianmeldt både av Det Mosaiske Trossamfunn og av Antirasistisk Senter. Saken har ligget hos politiet siden den gang, og Monitor får opplyst om at det ikke har lyktes politiet i å få kontakt med Tvedt for å avhøre ham. En lovendring i fjor gir imidlertid nå politiet adgang til å hente folk som ikke møter til avhør, og saken vil, etter det Monitor erfarer, bli oversendt til et lokalt politikammer med anmodning om bistand. Nekter Tvedt å avgi forklaring kan han bli gjenstand for rettslig avhør.

Sliten profet

I følge Tvedt, og et oppslag i Vi menn, skal Tvedt nå trekke seg tilbake og konsentrere seg om den profetiske virksomheten, mens den langt yngre Thorgrim Bredesen skal skjøtte den praktiske delen av arbeidet.

Kilder Monitor har vært i kontakt med mener at Tvedt virker sliten, og at presset fra politiet går inn på ham slik at han nå kan tenkes å ville dytte de yngre medlemmene foran seg for å slippe unna ansvaret for Vigrids virksomhet.

Etter det Monitor kjenner til er det delte meninger blant de menige vigridere om Tvedts tilbaketrekking. Enkelte har visket i krokene om at det hele skyldes feighet og at Tvedt vil at andre skal ta støyten. Andre lurer på hva Tvedt i det hele tatt driver med. På Vigrids nettside skrytes det av at Vigrid i februar skal “gå internasjonalt”. Tvedt hevder at “når det skjer har vi brutt ut av den nasjonale rammen som makteliten i Norge kontrollerer og fra da av kan hva som helst skje. Positivt for oss selvsagt, men skremmende for hjernekontrollørene i 9. etasje i Grønlandsleiret og samarbeidspartnerne deres i norsk media.”

Etter det Monitor kjenner til sikter Tvedt til at britiske BBC skal lage et radioprogram om Vigrid, blant annet fordi det er en av de underligste nazisektene i Europa. Om et intervju med en britisk radiokanal vil bli Tvedts store internasjonale gjennombrudd er imidlertid ikke sikkert.

(Kilde: Magasinet-monitor.net)