Et delt Somalia?

Fritt, men ikke selvstendig: Somaliland erklærte seg uavhengig i 1991, men er fremdeles ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet. På bildet: Frihetsbuen i hovedstaden Hargeisa.
Foto: Flickr
Kan det være en løsning til mer stabilitet i denne delen av Afrika?
Rune Aale-Hansen, generalsekretær i Negotia, og lokalpolitiker (H)
Latest posts by Rune Aale-Hansen, generalsekretær i Negotia, og lokalpolitiker (H) (see all)

I 1960 ble det tidligere britiske protektoratet Somaliland slått sammen med den tidligere italienske kolonien Puntland/Somalia til det vi i dag kjenner som Somalia. Inntil da hadde Somaliland vært under egyptisk og deretter britisk styre nesten hundre år. Ekteskapet mellom de to tidligere koloniene har ikke vært vellykket, og med stigende uro i Somalia og en svak sentralregjering i Mogadishu erklærte Somaliland seg uavhengig i 1991.

Ikke anerkjent
Siden den gang har det vært et eget parlament og styresett i ”landet”, en grunnlov er vedtatt og det er gjennomført demokratiske valg. Til tross for mange positive tilbakemeldinger fra naboland, Den afrikanske union, EU, FN med flere er det fortsatt ingen land eller internasjonale organisasjoner som anerkjenner Somaliland som selvstendig nasjon. Fortsatt er det visse vilkår som må oppfylles, er beskjeden fra det internasjonale samfunnet.

Forskjellsbehandling
Hovedbegrunnelsen for ikke å anerkjenne ønsket om løsrivelse er frykten for at et selvstendig Somaliland vil være som å åpne en Pandoras eske – som vil utløse et ras av krav om løsrivelse i en rekke andre land i Afrika. Er denne frykten en god nok grunn begrunnelse for ikke å akseptere løsrivelse og nye grenser? Hvor galt er dette egentlig, tatt i betraktning oppløsningen av tidligere Tsjekkoslovakia og Jugoslavia? Også det var land tuftet på litt kunstig vedtatte grenser.

Når kartet i Europa tillates å endres, hvorfor skal ikke det samme være tilfelle for Afrika?

Demokratisk valg
Så langt har Somaliland hatt to parlamentsvalg og et presidentvalg siden 2003. Internasjonale observatører beskriver valgenesom fredelig og demokratiske, noe som igjen borger for positiv utvikling i denne delen av Afrikas horn, og kan kanskje være til inspirasjon for demokratisk utvikling andre steder i Afrika.

Så gjenstår spørsmålet om hvordan vi tør støtte utviklingen, ikke minst gjenstår spørsmålet om hva øvrige afrikanske land tenker om et selvstendig Somaliland.