Radikalisme, hvor fører det hen?

 
Foto: Wikimedia Commons
Vi ser på nyhetene om høyreradikale som går i gatene og nærmest maner til krig mot innvandrere fra spesifikke områder. Samtidig ser vi, om vi skal tro mediene, at det blir stadig flere radikale fra muslimske land.
Ulf-Terje Nyheim Eliassen, ungdomssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund
Latest posts by Ulf-Terje Nyheim Eliassen, ungdomssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund (see all)

Begge disse gruppene skremmer meg. Men tror vi at grupperingene og ekstremismen fra begge sider vil slutte å øke så lenge vi har sterkt fokus på disse, og at grupperingene mobiliserer på hver sin kant?

Høyreradikale grupperinger spiller på fremmedfrykt og vinner sympati fordi en får et ensidig fokus og inntrykk av at de fleste muslimer er forferdelige mennesker som nekter å integreres og følge norsk lov. Samtidig som dette skjer føler nok mange muslimer seg uglesett og presset til å velge side mellom “vanlige” nordmenn og muslimer. Dette skaper på ingen måte god integrering, men avler to parter som nærmest ønsker krig mot hverandre, da begge vil forsvare sin integritet.

Skaper selv fiender
Det er klart en føler seg truet når grupperinger setter seg opp mot hverandre, en slik mobilisering vil jeg advare sterkt mot, ingen vil vinne på dette på sikt. Som Nordahl Grieg skriver i sitt dikt “Til ungdommen”: “krig er forakt for liv, fred er å skape”. 

Det er klart en føler seg truet når grupperinger setter seg opp mot hverandre, en slik mobilisering vil jeg advare sterkt mot.

Så vi kommer ingen vei så lenge vi sitter på hver vår kant og snakker om hvor forferdelig den andre parten er. Vi skaper et bilde av en fiende som ikke eksisterer. Men gjør en det lenge nok, skapes en fiende som egentlig ikke er der i utgangspunktet. Dermed er ”monsteret” som før bare eksisterte i fantasien, blitt virkelighet. Og det gjelder uansett hvilken side av gjerdet du sitter på. Ironisk nok avler man selv frem denne fienden vi ikke vil ha.

Kynisk og skremmende

Når det gjelder generell innvandring, som det også fokuseres mye på, så tror jeg med sikkerhet jeg kan si at det ikke er noen politiske partier som vil ta inn flere innvandrere enn det Norge kan ta hånd om. Og norsk lov skal følges i Norge, uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn en har. Dette er det bred politisk enighet om. Derfor er det kynisk, skremmende og umoralsk at enkelte forsøker å vinne stemmer og oppslutning på å skape fremmedfrykt.

Så da spør jeg: Hva vinner vi på å danne to grupper som står mot hverandre, og som på hver sin kant snakker så forferdelig om “fienden”?