Hva er ære?

Menn som utsettes for vold, har ofte høyere terskel for å oppsøke hjelp
Foto: Europaparlamentet
Hva er ære, og hvem fortjener ære? Bør innvandrerkulturer i Norge reagere kraftigere for å få slutt på praksisen med å ta mer hensyn til egen gruppes æresbegrep enn døtrenes beste?
Reidun Aambø
Latest posts by Reidun Aambø (see all)

Et svar på spørsmålet om hva ære er, kan vel være: vi fortjener ære (respekt) fra andre når vi oppfører oss respektabelt. Men så melder flere spørsmål seg: hvem definerer hva som skal gi respekt og ære, og hvem er det viktigst å få respekt fra?
 
For foreldre i alle kulturer er barna de viktigste i livet. Når foreldre viser barna respekt, fortjener de respekt fra barna. Å handle i tråd med det man mener er riktig, gir selvrespekt. Når man ikke har respekt for seg selv, blir man en respektløs person. Kan selvrespekt kombineres med å ofre et barns lykke og liv for å få ære fra andre?

Kanskje den høyeste ære og glede for foreldre må være at barna har det godt, og at barna føler at foreldre er der for dem når de trenger det mest. Å bidra til barnas lykke må telle mer for foreldrenes selvrespekt enn det omdømmet andre kan gi. Er det på tide å definere begrepene ære og respekt på nytt i noen kulturer?
 
Hva betyr sterke familiebånd?
Etnisk norske foreldre får ofte høre at de ikke har like sterke familiebånd og ikke bryr seg så mye om barna sine som foreldre i noen innvandrerkulturer. Men hvem har monopol på å definere sterke familiebånd, og hva betyr det at innvandrere har så godt samhold i familien? Er det først og fremst kjærlighet til barna – eller er det like mye uttrykk for kontroll og tanke på ære fra miljøet – som gjør at noen innvandrerforeldre nekter ungdommer å flytte hjemmefra før de er gift, eller nekter dem å gifte seg med den de ønsker?
 
Når barn har det vanskelig at de har mest bruk for omsorgsfulle og forståelsesfulle foreldre. Hvis en ungdom kommer hjem og forteller sine foreldre at hun/han er narkoman, eller homofil, eller venter barn uten å være gift, eller er forelsket i ”feil” person – hvordan reagerer foreldrene da? Er det etnisk norske familier eller innvandrerfamilier som da vanligvis har ’sterke familiebånd’?

 
 

Å bidra til barnas lykke må telle mer for foreldrenes selvrespekt enn det omdømmet andre kan gi.