Uheldig rolleblanding

Lang historie: Daniel Aass og hans kone Elisabeth kom til Norge via misjonsmiljøet i Stavanger på 1800-tallet. Forholdet mellom Afrika og Europa går langt tilbake, og forsøk på å forenkle ender fort med historiske feilskjær
Foto:Afrikanere i Norge
Kristoffer Gaarder Dannevig råder diverse institusjoner og organisasjoner til å avslutte sin støtte til African History Week (AHW) i et innlegg i Aftenposten 20.9. Det er flere ting Utrop stusser over i innlegget til Dannevig.
0Shares

For det første virker det som han trekker en generell konklusjon om AHW på bakgrunn av ett arrangement på deres kulturuke (15.-18. september). (Les Dannevigs innlegg her.) Han mener å kunne påvise at AWH står for et afrosentrisk historiesyn. Utrop var ikke tilstede på fagseminaret Dannevig referer til, men det virker overilt å bedømme AHWs historiesyn ut fra hva som kom fram på ett seminar. Det er dessuten usannsynlig at et arrangement med såpass mange medarbeidere og artister står for ett, monolittisk syn på historien. Men at Dannevig ble beskyldt for å være rasist fordi han tillot seg å kritisere innlederne på seminaret, er selvsagt høyst urimelig.

Historisk skyldfordeling
For det andre kommer Dannevig med bastante påstander om historien. Han signerer sitt innlegg med tittelen historiker og gjør et poeng av at afrikanere var medansvarlige for slavehandelen. I situasjoner der en teknologisk overlegen sivilisasjon møter andre sivilisasjoner med lavere teknologisk nivå, vil det oppstå et potensial for maktovertakelse og med det også overgrep. Å gjøre den «underlegne» part ansvarlig for dette, virker ikke vel gjennomtenkt. At enkelte aktører vil samarbeide med en okkupasjonsmakt eller andre som forsøker å kontrollere et fremmed territorium, for eksempel for egen vinnings skyld, er naturlig. Det fratar dem selvsagt ikke fra skyld. Bare tenk på «kollaboratørene» under andre verdenskrig i Norge.

Dannevig har rett i at det å ha et ensidig og politisert historiesyn er uheldig og i enkelte tilfeller skadelig. Afrosentrisme er ikke noe bedre enn eurosentrime. Som faghistoriker gjør han rett i å kritisere dette.

Rolleblanding
Det som imidlertid gjør saken betenkelig, er at Dannevig ikke bare undertegner som historiker, men også som førstekonsulent i Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune. Dette ser Utrop på som en uheldig rolleblanding. Det er Dannevigs fulle rett å ytre sin mening som historiker. Det er noe annet å fraråde uavhengige institusjoner å støtte et bestemt arrangement – og samtidig eksplisitt opptre i rollen som byråkrat.

Støtte
Helt til slutt: Det er riktig at Utrop – i likhet med Dannevigs arbeidsgiver Oslo kommune – har sin logo på AHW sine hjemmesider og slik sett støtter arrangementet. Vi har forøvrig intet samarbeid med AHW i form av pengestøtte eller annet, slik Dannevigs innlegg kan gi inntrykk av.