Knus språkbarrieren

Uten ord og evne til å kommunisere kan man ikke stå opp for sine rettigheter eller formidle sine idéer, er tonen i kommentaren.
Foto: Flickr.com
Evnen til å kommunisere er nøkkelen til å komme deg fram her i livet. Kunnskap kan du skaffe deg underveis.
0Shares
Det kan forandre maktbalansen mellom minoritet og majoritet, knuse barrieren. Språk svekker fordommer som ofte baserer seg på spekulasjoner. Når vi ikke vet, er ofte da vi antar, og der starter fremmedfrykten. De første innvandrere i Norge hadde ingen annen måte kommunisere på enn med kroppspråk, det har vi. Jeg merker en holdningsendring fra de som vet at jeg er bevisst, til de som bare seg meg som et ansikt. Makt.
De første innvandrere
Da de første pakistanerene kom til Oslo, hadde de aldri sett svin i livet sitt. Alt de visste var at det var noe nordmenn spiste. Hvordan det så ut var fortsatt ukjent for dem. Mange svarte ikke en mørkhudet ikke-norsktalende mann. Morfaren min, i 1968, levde som en vegeterianer i de tider. Om han bare hadde hatt den makten. Friheten til å vite, friheten til å velge.
Språk innvilger frihet. Undersøkelse viser at dårlig språk begrenser muligheter for jobb. Nettsider som forebygging.no forteller om diskrimineringen, og kommunikasjonssvikten i arbeid og på fritiden. Vi trenger ikke å dra for langt tilbake i tid for å møte på fakta som kan virke fremmede for dagens realiteter. – I 1995 var det bare 10 % av flyktningene i Oslo som hadde en jobb der de brukte norsk og samtidig hadde norske venner som de traff månedlig eller oftere, melder boken fra 1995 “Skaff meg jobb!” Levekår blant flyktninger i Oslo av Anne Britt Djuve og Kåre Hagen.  
Martin Luther hadde en drøm, og den drømmen hadde aldri nådd oss uten hans ord.
I Soria Moria 2-erklæringen vil man fordoble antallet norsktimer fra 300 til 600 timer. Fra stat til demonstrant, fra politikeren til revolusjonæren, fra lærer til elev – det er få ting alle er enige om, men vi vil hjelpe alle i samfunnet å lære språket. 
Inspirerende forandring
Da jeg gikk på videregående, startet mine barndomsvenner og deres bekjente en nynazist-gjeng. Slåsskampene tok overhånd på skolen og overvåkningskameraer ble montert. Med lærere som vakter i friminuttene virket det som ingen ende på hatet. En dag oppfordret læreren min meg til å skrive en kommentar i skoleavisa. Da saken kom ut, følte noen av medlemmene i gjengen seg truffet da poenget mitt var: ”Hvorfor vil du lage bråk for å stoppe de som lager bråk. Går ikke det mot sin hensikt? Hvordan er du bedre enn meg?” Situasjonen dempet seg. Ord hadde makt; makten til å dempe en krangel, heve min egenskap og gi meg et yrke for livet. Jeg fikk et nytt syn på hvordan man løser konflikter.
Poenget mitt er at det viktigste du har i livet er ordet ditt. Med dette ordet kan du uttrykke kjærlighet til din mor, uttrykke deg selv som et individ og samtidig bryte fordommer med verbal kommunikasjon. Mange av dine relasjoner er bygd på disse muntlige og språklige avtaler som giftemål, kjærlighetsforhold og vennskap. Vi ser verden gjennom språk, når jeg sier “et bilde” skjønner du cirka hva jeg mener. Hva slags bilde du ser, baserer seg på dine erfaringer og assosiasjoner. Dette former dine meninger, så uten mening blir du litt meningsløs, og din mening trengs. Hjelp deg selv i å hjelpe deg selv. Bruk ordet ditt.