Ikke i vårt navn!

 
Foto: Linda Alzaghari
Slik talte LIMs generalsekretær Sylo Taraku til de fremmøtte på Grønland like i forkant av demonstrasjonen mot ekstremsime 25. august.

Vi er samlet her i dag for å protestere høyt og tydelig mot ISIL og hatideologien de står for. Budskapet ”Ikke i vårt navn!” er også rettet mot ISILs støttespillere i Norge.

De siste ukene har vært belastende. Sterke bilder fra massakrer og bestialske drap opprører oss alle. Minst like opprørende er det når ekstremister her hjemme skryter av barbariene og sier at disse utføres i islams og muslimenes navn.

På denne måten skaper de frykt i befolkningen samtidig som de setter islam og muslimer i et dårlig lys. De tråkker på den muslimske identiteten, og de prøver å ødelegge det fredelige fellesskapet vi ønsker å bygge her i Norge. Men det må de ikke få lov til! Og det er derfor vi er her i dag.

Islam har en lang tradisjon for toleranse og sameksistens med folk fra andre religioner. Minoritetene i Irak har f.eks. levd side om side med muslimer i mange hundre år. Muslimer som lever som minoriteter i mange ulike land i verden, vet veldig godt hvor viktig religionsfrihet og toleranse er.

Vi må huske at under terroralarmen i sommer, ble ikke norske muslimer utsatt for hets og sjikane, slik mange hadde fryktet. Det norske folk håndterte situasjonen på en sivilisert måte og vi kom samlet ut av det. Nå star vi igjen samlet mot ekstremistene.

Konflikten de ønsker å skape er ikke en konflikt mellom religioner og sivilisasjoner, men en konflikt mellom galskap og fornuft, mellom hat og toleranse og mellom fortid og fremtid.

La oss gjøre denne demonstrasjonen til et historisk vendepunkt. La oss bli flinkere til å bekjempe tankegodset til militante islamister, slik vi også bekjemper holdningene til rasister og høyreekstremister.

Tiden for passitivitet er forbi. Etter denne historisk viktige demonstrasjonen, må vi fortsette det daglige langsiktige arbeidet MOT ekstremisme og FOR felles verdier.

Appellen til Sylo Taraku er lagt ut på utrop.no med hans godkjennelse.