Fortielse er ødeleggende

Slår et slag mot å dysse ned overgrep: Bare fordi seksuelle overgrep har gjerningspersoner med minoritetsbakgrunn så gjør det vondt verre å ikke snakke om dette, er tonen fra nestleder i SV, Snorre Valen.
Foto: Eirik Helland Urke
Svensk politi har unnlatt å gripe tak i omfattende seksualisert vold og trakassering på en ungdomsfestival, av frykt for at oppmerksomhet rundt saken kunne føre til økt oppslutning for det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna.
Snorre Valen, nestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV)
Latest posts by Snorre Valen, nestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV) (see all)

Årsaken er at mange av ofrene har meldt at gjerningsmennene har minoritetsbakgrunn.  Dette er, som i Köln i Tyskland, en total skandale, og en gavepakke til høyreekstreme.  

Når politi og myndigheter dysser ned slike saker, fordi de frykter konsekvensene fordi flere av gjerningspersonene har minoritetsbakgrunn, så er det dobbelt ødeleggende: For det første bekrefter det de farlige forestillingene om at myndighetene driver sensur og sammensvergelser for å holde sannheten unna folk. Det er å be om mer frykt, og mer ekstremisme.  

For det andre er det er et kraftig signal til unge kvinner om at deres ve og vel er underordnet en politisk agenda i myndighetsapparatet, og tilsvarende til folk flest at du ikke kan regne med politiet og politikerne. Altså verst tenkelige respons på alvorlige overgrep, på så mange plan.  

Trakassering og voldtekt skal alltid slås hardt ned på, spesielt fordi vi skal hegne om de verdiene kvinnebevegelsen har kjempet fram. Likestilling og retten til å bestemme over egen kropp er ikke oppe til forhandling. Om noen miljøer eller grupper har problemer med det, så må det være deres problem, ikke unge kvinner som må frykte for sin sikkerhet når de beveger seg i store forsamlinger.  

Ingenting godt kommer ut av fortielsen – det er et brudd på samfunnskontrakten som vi i vår tid er mer avhengige av enn på lenge. Et samfunn der vi kan stole på hverandre er det beste middelet for å løse utfordringene i vår tid. Vi kan ikke tillate at noe liknende skjer i Norge. Innsatsen mot seksualisert vold og trakassering må styrkes, både i skolen, arbeidslivet, og politiet. Grunnleggende verdier som likestilling må ikke lempes på. Og ærlighet må komme først.