Menn “av utenlandsk opprinnelse” som gruppevoldtar

 
Foto: Goeun Bae
Når unge enslige menn fra landsbyen kommer til den mer anonyme storbyen, hva skjer da?
0Shares

Unge gutter i alderen 16-25 år, uten kjæreste eller ektefelle som nettopp har flyttet til vestlige land. De er kanskje oppvokst i landsbyer og storfamilier i et land hvor kontakten med det motsatte kjønn er begrenset, overvåket og også straffet på ulike vis. I europa er de “anonyme” og føler seg mer fri enn i hjemlandet. Dessuten er de alene, og overlatt til andre jevnaldrende. Ingen onkler, fettere eller slektninger som ser dem eller kontrollerer dem. Og med en seksualdrift på linje med alle andre gutter i samme alder. Hvordan går det da?

Ja, det er kultur for utilbørlig atferd
De tror at vestlige kvinner er mer tilbøyelige til å ha sex uten forpliktelser, de tror kanskje også jentene er vant til eller ikke har noe imot “uskyldig” tafsing slik en del menn tenker uavhengig av bakgrunn. Kvinnesynes kommer til uttrykk ved slik utilbørlig atferd.

Men voldtekt, det er noe annet. Det må mye mer til for å gjennomføre den. Det å holde en kvinne nede med makt, det må mer til enn det å våge å ta på rumpa. Der går det en skille. Selv om store antall seksuelle tilnærmelser ble anmeldt i Køln, ble det anmeldt kun tre voldtekter.

Det er ikke etnisitet som er fellesnevneren i overgrepskulturer globalt, men kjønn, skriver Wencke Mühleisen, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i et innlegg i Klassekampen. FN antar at 35 prosent av alle kvinner globalt vil oppleve seksuell vold fra partner eller andre. Seksuelle overgrep mot kvinner er med andre ord et tverrkulturelt fenomen, skriver hun.

Rasistiske undertoner?
Bærum kommune har plassert vakter i nærheten av skolen fordi nytt asylmottak etableres i nærheten. I Nord-Norge har de første tilfellene av seksuelle tilnærmelser allerede blitt meldt. Unge gutter i tenårene hadde sendt melding på Facebook, og spurt om sex. Det ligger en frykt om hva disse unge guttene kan foreta seg. Frykten for overgrep er der. Overalt i i Norge hvor innvandrere og asylsøkere er tilstedet.

“Vestlige sexistiske og voldelige strukturer blir usynliggjort – for eksempel ved å gå ut fra at en mobb med menn bare kan være truende om de ser «arabiske» eller «nordafrikansk» ut eller simpelthen har «utenlandsk» utseende,” skriver Mühleisen. HUn mener at det er rasistiske undertoner når overgrep fra muslimske menn blir sett på som at det er noe særtrekk ved akkurat deres kultur, at de er «programmert» til overgrep, mens overgripe fra hvite blir årsaksforklart med individuelle særtilfeller og avvik.

Tar ikke imot enslige menn
Canada har bestemt å ikke gi opphold til enslige menn som flykter fra Syria. De mener at årsaken er sikkerheten. Canada kommer til å tjene på denne avgjørelsen. Ikke bare sikkerheten, men også kriminaliteten vil være lavere. Fra et solidaritetsperspektiv er det også positivt at familier får hjep fremfor enslige menn og integreringen vil gå raskere for voksne når det er barn inn i bildet.