Viktig signal fra Listhaug

Sylvi Listhaug
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å innføre et forbud mot nikab. Det er en klok avgjørelse, skriver ansvarlig redaktør i Utrop Majoran Vivekananthan.
0Shares

Nikab er et hodeplagg som dekker ansiktet helt. Plagget bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab. Bruken av ansiktdekkende slør har vært omstridt i moderne tid. Spesielt i den vestlige verden, der enkelte land har nedlagt forbud mot det. Listhaug kunne ha gått inn for nasjonalt forbud mot heldekkende plagg på offentlige steder. Et tverrpolitisk utvalg i tankesmien Agenda gikk tidligere denne høsten inn for et forbud mot niqab og burka i skolen.

17.09.2016: Ap sier nei til nikab-forbud

Dersom Listhaug hadde gått inn for forbud, ville hun fått applaus fra høyresiden, spesielt av den innvandringskritiske velgermassen som nå utgjør en stor andel av befolkningen. Denne velgergruppen er så stor at den kan avgjøre stortingsvalget neste år. Men Listhaug lot være. Og det er en klok avgjørelse.

Se video: Listhaug: – Jeg og Frp er i mot nikab og burka

Symbolsak
Norge har lagt seg på en linje som et inkluderende samfunn, hvor den norske integreringssatsingen er langt bedre og mer effekiv enn f eks i Frankrike. De ekstreme islamistiske gruppene i Norge består også av svært få personer. Men et forbud ville ført til at flere muslimer sluttet seg til disse gruppene.

I Norge er det ukjent hvor mange kvinner som bruker heldekkende klesplagg, men antallet er svært lav. Anslag tyder på at det i dag er maksimalt 100 kvinner i Norge som ikler seg slike plagg i møte med samfunnet. Det å risikiere rikets sikkerhet for en symbolsak som ikke ville gitt vesentlig tilbake, ville vært uklokt.

I 2015 fikk Frankrike støtte fra Den europeiske menneskerettsdomstolen for et slikt forbud for offentlig ansatte, og senere har man støttet forbud mot bruk på offentlige steder. Flere andre land har helt eller delvis forbud eller restriksjoner mot ansiktdekkende slør. Nå har altså Listhaug bestemt at det ikke skal bli forbud.

– Lite problem
Det var Jan Bøhler (A) som stilte skriftlig spørsmål til Listhaug om hun ville forby heldekkende plagg.

I svaret skriver Listhaug at nikab og burka er et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner.

– I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt. Det finnes med andre ord et handlingsrom lokalt som fungerer i de tilfeller utfordringer oppstår. Regjeringen vil derfor ikke, på det nåværende tidspunkt, innføre et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen, skriver Listhaug videre.