HRS må nektes statsstøtte

 

Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS), omtaler terrorsikringen utenfor Oslo City som “koranklosser”. VårtOslo meldte nylig at det er satt opp to store betongklosser foran hovedinngangen til kjøpesenteret Oslo City, for å sikre mot bilterror. I et innlegg på hjemmesiden sin skriver hun: «Vi lever definitivt i nye tider, og en dag sitter vi der og tegner og forklarer for barnebarn hvordan det var å leve i et fritt Europa i perioden 1960 til om lag år 2000. Koranklosser = sikkerhetsstandard».

Betongklosser har blitt brukt over lang tid i hele Europa for å sikre seg mot bilterror. I England har dette vært vanlig lenge. Derimot er det nytt at disse klossene omtales som «korankolosser» eller «Allhas tenner». Det er miljøer fra det ytre høyre som har begynt med denne typen ordbruk. Først Document.no, og nå av HRS. Det mest sannsynlige formålet med slik ordbruk er å koble terrorisme til islam.

Glemmer 22. juli
Radikalisering og voldelig ekstremisme kan forekomme innen alle typer ideologier eller politiske retninger, noe vi har sett både i Norge og resten av verden. Men Storhaug forsøker å koble terror bare til islam for å få bekreftet sitt eget og lesernes forstyrrede verdensbilde. Man forestiller seg at islam alene er årsak til all terrorsikring i Norge. Dette er helt feil, og har intet hold i virkeligheten. Storhaug må ha glemt 22. juli.

Det skal ikke være statens oppgave å finansiere systematiske feiltolkninger, manipulasjon av fakta og konspiratoriske påstander.

Storhaug generaliserer til de grader i et forsøk på å hente argumenter for sitt forvridde verdenssyn. Hun skriver på nettsiden at bildet var innsendt av en leser, og at de fremdeles holder på med fotoprosjektet som fikk sterk kritikk nylig. Dette vitner om at hun ikke lytter til om det er noe hold i kritikken hun møter, og kjører sitt eget løp uten å frykte for konsekvensene av slik forvrengning av fakta. Hun vet at hun har Frp i ryggen som sikrer tilskudd. 

Nylig laget samfunnsdebattanten og mediekritikeren Doremus Schafer en HRS-kavalkade for dem som måtte ha glemt historien. Oversikten viser feilbruk av tall, feiltolkninger og bevisst manipulasjon. Ikke en gang faktafeilene ble rettet opp selv om HRS ble gjort oppmerksomme på dem.

– Vi skal ikke finansiere bare de stemmene vi liker, uttalte statsminister Erna Solberg.

Flere andre har påpekt at HRS står for en stemme som er viktig. Men HRS driver ikke som et vanlig medium, mediene følger etiske relger for trykking og publisering, men mange av innleggene til HRS ville aldri blitt publisert i seriøse medier. Det HRS driver med, er aktivisme og kampanjejournalistikk på sin hjemmeside på linje med andre islamfiendtlige aktører. 

Utrop mener at i likhet med Islamsk Råd Norge bør HRS miste statsstøtten. De fyller ikke vilkårene for å motta slikt tilskudd. Det er dermed ikke sagt at det er slutten for HRS, de har en lang rekke private bidragsytere og har andre inntektskilder, som inntekter fra boksalg. De som mener at HRS sine bidrag i samfunnsdebatten er viktig, har liten grunn til å frykte at HRS blir lagt ned.

Men det skal ikke være statens oppgave å finansiere systematiske feiltolkninger, manipulasjon av fakta og konspiratoriske påstander.