Antirasistisk film stemplet som rasistisk

«Svidd Neger»: En film som skal belyse rasistiske holdninger, beskyldes nå selv for rasisme. Man må respektere at gruppen det gjelder føler seg såret av ordet tittelen, og ta hensyn til det i bruken av ordet.

Det er lett å spørre hva som er galt med ordet neger. Ordet «neger» vil bety ulike ting til ulike tider. Det er ladingen som er problemet, ikke selve ordet.

Det er viktig å avsløre ordets virkning, diskutere det og bevisstgjøre bruken av ordet.

Ifølge NRK Østlandssendingens “svartelista” er ordet negativt ladet: “Neger: Ordet er negativt ladet pga. slavehistorie og undertrykkelse (jfr negerarbeid) og oppfattes diskriminerende. Da hjelper det ikke at den som bruker begrepet ikke selv mener noe galt med det,” heter det.

Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet forteller at de har vurdert uttrykkene “neger” og “svidd neger” og kommet fram til at uttrykkene ikke berøres av rasismeparagrafen.

Betyr dette at alle “lovlige” kan tas i bruk uten videre?

-Vi lagt vekt på at ordet neger som sådan, ikke omtales som en diskriminerende ord i en rekke norske ordbøker. Det viktigste her er hva tittelen indikerer. Innholdet i selve filmen er på ingen måte rasistisk. Vi har også sjekket i en del internasjonale databaser og funnet ut at det er en ganske stor presedens for å bruke ordet “neger” eller “negro” i tittelen, sier Slettholm til NRK.

Hva betyr «neger»?

«Hvor kommer ordet «neger» fra?» spør African Youth in Norway på sine hjemmesider, og fortsetter:

«I leksikoner står det at «neger» kommer fra det latinske ordet «niger», som betyr svart. Men betyr ordet «niger» egentlig bare svart? Ifølge latinske ordbøker betyr «niger» også formørkelse, sørgelig, fæl, noe som bringer ulykke og det som tilhører underverdenen. Slaveeiere forbannet sine slaver ved å kalle dem «niggere».

«Neger/negro» har også forbindelse til det latinske ordet necro (død). Slik ser vi at Afrikanere har blitt sett i sammenheng med død, skittenhet og slavestatus. Utfra samme ord diskrimineres Afrikanske kvinner spesielt gjennom ordet «negresse» – hvor kvinnen blir fremstilt som kun et eksotisk og dyrisk vesen.»

Er det den som bruker begrepet som skal sette premissene for hvilke ord som er krenkende eller ikke?

Slik som PR-mann Paal Tarjei Åsheim gir uttrykk for: Oppstusset rundt «Svidd Neger» kan gi god reklame for filmen.

Men det er synd at gevinsten skjer på bekostning av det antirasistiske innholdet i filmen.