Leder:

Europa stenger dørene for flyktninger

Migrasjon er et spørsmål der de europeiske landene må finne felles løsninger. På bildet ser vi gjerdene som skiller Marokko og det spanske området Melilla i Nord-Afrika.
Foto: Illusjonsbildet/Flickr.com: Fronterasur
Italia besluttet denne uken å stenge sine havner for redningsskipet Aquarius med 630 flyktninger og migranter om bord. Tilslutt måtte skipet til Spania for å få lov til å legge til kai. Italia er ikke det første landet som sier nei til flyktninger.
0Shares

Malta har gjort det samme tidligere.

Italia og Hellas har lenge vært en inngangsdør til Europa når flyktninger tar til sjøveien over Middelhavet. I hele Europa har nasjonale myndigheter ikke gitt nok støtte til land som Italia og Hellas, som tar i mot brorparten av migranter og asylsøkere. De har ikke tatt sitt ansvar for å relokalisere asylsøkere i Europa. Det er bakteppet for at Italia nå nekter å la redningsskipet å legge til kai.

Antallet flyktninger er blitt drastisk redusert i år sammenliknet med årene før. I fjor ble det registrert 819.000 nye asylsøknader i europeiske land, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Nedgangen skyldes ikke bare at Syriakrigen avtar, men også at Tyrkia og EU inngikk en avtale i 2016 hvor migranter kunne bli sendt tilbake til Tyrkia uten asylbehandling i EU.

Selv om antallet flyktninger som ankommer Europa er blitt redusert, så øker likevel skepsisen særlig i Østerrike, Danmark og Frankrike.

Selv om antallet flyktninger som ankommer Europa er blitt redusert, øker likevel skepsisen særlig i Østerrike, Danmark og Frankrike. Danmark og Østerrike er med i en gruppe land som jobber for å lage egne asylleire på «uattraktive steder» i Europa, men utenfor EU, for utkastede asylsøkere. Også i Norge har både FrP og Ap tatt til ordet for slik tiltak. Ideen om asylleir utenfor EU er problematisk, fordi så lenge flyktningene oppholder seg i det landet er det lover og regler fra det aktuelle landet som gjelder. Det er ikke sikkert at flyktninger kan bli ivaretatt på skikkelig vis.

I slutten av juni skal EU-lederne igjen møtes for å prøve å lage en ny, felles asyl- og migrasjonspolitikk. Både den franske presidenten og Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjentok i helgen at migrasjon er et spørsmål der de europeiske landene må finne felles løsninger.

Det er to hovedproblemstillinger myndighetene må finne en løsning på for å kunne reformere asylinstituttet: Det ene knytter seg hvordan det europeisk asylinstitutt behandler asylsøkere ulikt. Asylsøkere som har kommet inn i landet får asylsøknaden behandlet mens de som søker om asyl utenfra ikke får det og blir avvist på grensen. Flere land, inkludert Norge, har avvist asylsøkere ved grensen stikk i stikk i strid med forpliktelsene. Slik har asylinstituttet blitt en tilfeldig, kaotisk og urettferdig institusjon.

Den andre problemstillingen som EU må diskutere, etter Utrops mening, er å fjerne årsakene til migrasjon. Krig og fattigdom er to av de viktigste årsakene til at folk fra Asia og Afrika flykter med livet som innsats.