Ansiktstildekking er en uting

 
Foto: Charles Fred
I begynnelsen av juni ble regjeringens forslag om å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner vedtatt i Stortinget. 

Alle partier støttet lovendringen med unntak av SV, Rødt og MDG. Nikab, som gjerne brukes av kvinner i strengt konservative muslimske miljøer, dekker hele ansiktet med unntak av øynene.

Forbudet gjelder i undervisningssituasjoner gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universitet og høgskoler, og for både elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Det gjelder likevel ikke i pauser, friminutt eller på personalmøter.

Frankrike, Belgia og enkelte kantoner i Sveits har forbudt heldekkende hodeplagg i det offentlige rom. Plagget er også forbudt i flere muslimske land.

Tildekking er en uting, og Utrop mener at verken offentlig ansatte eller tjenestemottakere skal ha tildekket ansikt under arbeidstiden.

Onsdag 1. august trådte den nye loven i kraft. Forbudet gjelder kun i utdanningssektoren og kun i undervisningssammenheng. Sykepleiere eller leger for eksempel har altså lov å bruke nikab.

Trolig er det rundt 100 kvinner som bruker nikab, og dermed gjelder dette svært få personer. Likevel er denne saken blitt løftet opp som viktig av regjeringspartiene. Ansiktsdekking er ikke et stort eller utbredt problem, men loven gjør det lettere for rektorene og ledere å be om å fjerne slik tildekking uten å gå i konflikt med eleven eller studenten. De kunne selvsagt bedt om å fjerne tildekking uten at det forelå en lov, fordi det er mange andre uanstendige klesmåter som skoleledelse håndterer til daglig allerede i dag.

Alternativt kunne dette blitt løst ved et rundskriv fra staten. Leder i Norsk studentorganisasjon Håkon Randgaard Mikalsen bekrefter ovenfor NTB at man har hatt mulighet til å regulere dette selv lokalt, og det har ikke vært noen problemer.

Bruke av mobiltelefonen i skolen er et langt større problem. Og mange skoler har forbudt elevene å ta med mobiltelefoner til skolen eller forbudt å bruk av mobiltelefoner i skolen i skoletiden. Det er ikke innført noen egne lover mot mobilbruk i utdanningssektoren.

For Frp som har vært pådriver for denne saken, handler dette om symbolikk, og kanskje signalisere at nå trekker vi en grense for praktisering av islam. Bruken begrunnes i islamske regler om sømmelig påkledning for kvinner. Reglene om sømmelig påkledning tolkes forskjellig blant muslimer. Nikabbruk er altså omstridt i islam. Så det handler strengt tatt om religion.

Tildekking er en uting, og Utrop mener at verken offentlig ansatte eller tjenestemottakere skal ha tildekket ansikt under arbeidstiden. Partiene har vedtatt en inkonsevent politikk fordi den gjelder bare èn sektor.