Innvandrerbarn velger ofte livspartner med innvandrerbakgrunn

Finner partner fra samme kultur: Norskfødte med foreldre fra et annet land velger oftest livspartner med samme bakgrunn, ifølge SSB (Foto: Illustrasjon).
Foto: RichardBH/flickr
Tre av fire norskfødte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra SSB.
0Shares

Det er færre enn blant innvandrere fra samme land, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I undersøkelsen ble i alt 1.049 norskfødte i alderen 16–39 år med foreldre fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam intervjuet.

Det er vanligere for norskfødte med foreldre fra Tyrkia og Pakistan å ha en partner med samme innvandrerbakgrunn enn de med foreldre fra Sri Lanka og Vietnam.

I undersøkelsen ble også innvandrere intervjuet, og det forekommer oftere at de har en partner med samme bakgrunn enn barna deres som er født og oppvokst i Norge.

– Hvis vi sammenligner norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med samme landbakgrunn, ser vi at det er mindre vanlig for dem som er født og oppvokst i Norge å ha en partner som har innvandrerbakgrunn, sier seniorrådgiver Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå.

(©NTB)