Leder

Mangler avradikaliseringsprogram for hjemvendte IS-krigere

Mulla Krekar et godt eksempel på at det ikke er lett å avradikalisere ideologene selv om de blir satt i fengsel, skriver Majoran Vivekananthan i dette innlegget.
Norge må ikke ta i mot IS-kvinnene uten å ha et kraftig avradikaliseringsprogram.

Samtidig som vi i Norge diskuterer om vi skal ta imot IS-kvinnene og barna, har det kommet flere opplysninger om påsketerroren på Sri Lanka.

Storfamiliene

Etterforskningen i landet viser at hele storfamilien til terroristene var involvert i planleggingen og gjennomføringen av terror. Vi snakker om hjernen bak angrepet, Zahran Hashim, hans foreldre, søsken, brødrene og deres koner og venner. En annen terrorist som sprengte seg selv i luksushotellet Shangri-La var gift og hadde barn. Da politiet var i ferd med å storme huset, valgte kona og sprenge seg selv og barna. Vi skal være varsom med å stemple kvinner som passive tilskuere til mennenes terror.

Fra Norge har en rekke kvinner og menn reist til Syria for å krige eller støtte opp om krigen. De har giftet seg der og fått barn. Regjeringen har foreslått å trekke tilbake oppholdstillatelsen til disse. Men de som har norsk statsborgerskap er norske borgere juridisk, og det er ikke mulig å tilbakekalle statsborgerskapet. Striden dreier seg om hvorvidt myndighetene skal proaktivt bidra til DNA-test og annen konsulærhjelp for å få kvinnene hjem. Som norske borgere har de nemlig krav på konsulærhjelp i utlandet.

Sett fra IS-kvinnenes perspektiv, er opphold i slike leiligheter å regne som hotellopphold, og ikke fengselsstraff.

– Visste hva IS drev med

En av de som valgte å reise til Syria er Aisha Shezadi:

– Jeg visste jo hva IS drev med før jeg dro fra Norge. Men IS sa de hadde skapt det sanne kalifatet som profeten snakket om, det kalifatet som skulle bli opprettet før dommedag. Det overbeviste meg og var en viktig grunn til at jeg bestemte meg for å komme hit, uttalte hun til Dagbladet.

IS drepte og dreper alle som er vantro, altså alle ikke-muslimer uansett om det er barn eller kvinner. Rundt 40 av ofrene i påsketerroren er barn.

Aisha er ikke hvem som helst. Hun er en ideolog som reiste rundt og holdt foredrag, støttet opp om Profetens Ummah den gang før avreisen til Syria. Dersom norske myndigheter tror at ideologer som henne blir mindre radikale om de settes inn i fengsel tar de feil. Mulla Krekar et godt eksempel på at det ikke er lett å avradikalisere ideologene, selv om de blir satt i fengsel.

Rikets sikkerhet

Men så snakkes det heller ikke om fengsel for IS-kvinnene. Kirkens Bymisjon tilbyr fremmedkrigere og nordmenn som har vært i Syria leiligheter der barn og foreldre kan bo sammen. Sett fra IS-kvinnenes perspektiv, er opphold i slike leiligheter å regne som hotellopphold, og ikke fengselsstraff.

Utrop mener Norge må ha et kraftig avradikaliserings – og rehabiliteringsprogram før fremmedkrigere slippes ut i samfunnet. At disse kvinnene har barn gjør det vanskelig, men ikke mindre nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet.