Huuse og Hagen

0Shares

Utlendinger får komme hit, fordi vi vil hjelpe dem, men for mange av utlendingene begår alvorlig kriminalitet. De har ikke et reelt beskyttelsesbehov, men utnytter asylordningen av økonomiske årsaker. Mange andre igjen, utnytter muligheten til familiegjenforening gjennom arrangerte ekteskap som ofte blir et helvete for kvinnen. Dette må vi gjøre noe med. Vi må prøve å hindre at de uønskede elementene kommer inn i landet. Samtidig må vi ta et skippertak for å integrere dem som allerede er her, slik at de fungerer best mulig i det norske samfunnet.

Les hele saken i Morgenbladet:Huuse og Hagen