Blir ikke innvandrere

0Shares

Den nye statistikken vil ikke gi noen endring i hvem som regnes med i innvandrerbefolkningen. Noen har hevdet at definisjonen er misvisende fordi den ikke regner inn de som er født i Norge av en norskfødt forelder med innvandrerbakgrunn og en forelder født i utlandet. Denne nye statistikken vil gi en nyansering av gruppen som ikke tilhører innvandrerbefolkningen.

Les hele saken: Blir ikke innvandrere