Rektor nekter muslimske elever å be

Postens Godssenter: Et ledig kontor ble til stillerom /bønnerom allerede i år 2000. Veggene ble malt og ansatte tok med seg tepper hjemmefra. Rommet kan benyttes av alle. Initiativet kom fra fagforening og vaktleder Abdul Rehman (til høyre).
Foto: Henrik Kreilisheim
Mange videregående skoler har lagt til rette for at unge kristne kan bruke friminuttene til bønn på skolens område. Hvorfor i all verden skal man forby en slik aktivitet når muslimsk ungdom ber om den samme muligheten? spør Ole-Fredrik Einarsen. Les mer i Mangfoldige meninger!
0Shares

Rektor på Ulsrud videregående skole ønsker ikke at skolens elever skal be på skolens område. Verken ute eller inne.

Først ba noen av de muslimske elevene om et stillerom som kunne være åpent for alle religioner. Da dette ble avvist, samlet flere elever seg foran biblioteket for å be. Heller ikke det ble godtatt, og nå må de samle seg til bønn på en parkeringsplass i nærheten av skolen. Det fremstilles selvfølgelig som om dette med bønn i skoletiden er noe nytt som muslimske elever har funnet på.

Når jeg hørte om dette på NRK-nyhetene i dag tidlig, gikk tankene tilbake til min egen skoletid på Holtet videregående skole. Ikke så langt fra Ullsrud, faktisk. Jeg var med i det kristne skolelaget og vi hadde stillerom (et grupperom vi fikk låne) hvor vi samlet oss i bønn og andakter i midttimen. Vi hadde ofte besøk av både prest og predikant. Jeg tror til og med vi sang en salme iblant. Jeg vet ikke om noen følte seg ekskludert, men det var da ingen, verken medelever, lærere eller foreldre som stilte seg kritisk til at vi hadde våre religiøse samlinger.

Elevene dine har neppe krav på et eget rom for å kunne be, men det er ikke forbudt å legge til rette for at folk skal kunne få praktisere sin religion.

Mange videregående skoler har lagt til rette for at unge kristne kan bruke friminuttene til bønn på skolens område. Hvorfor i all verden skal man forby en slik aktivitet når muslimsk ungdom ber om den samme muligheten?

Til nrk.no sier skolebyråd Torger Ødegaard at skolen ikke er noen religiøs institusjon. Det var det vel ikke så mange som trodde heller. Men sist jeg sjekket var det mange skoler som deltok på gudstjenester i skoletiden både til jul og på 17. mai. 

Til skoleungdommen som ikke får låne et grupperom til å kunne samle seg i bønn og stillhet vil jeg si: Stå på! Og trenger dere råd og veiledning, kan dere for eksempel kontakte Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, eller Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Og til rektor på Ulsrud videregående vil jeg si: Elevene dine har neppe krav på et eget rom for å kunne be, men det er ikke forbudt å legge til rette for at folk skal kunne få praktisere sin religion.