Debatt

KIM – mellom innovasjon og misforståelser

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) blir ofte oppfattet som noe annet det er, mener innsenderen
Foto: Scanstockphoto
KIM har stor aktivitet og satser på å nå ut til nye miljøer ved å bruke innovative metoder, skriver KIMs arbeidsutvalg i dette innlegget. 
0Shares

I løpet av høsten vil regjeringen nedsette det nye Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) for perioden 2014-2017. Arbeidet rundt denne prosessen er i gang og ledes av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er ikke unaturlig at det i en slik fase kommer betraktninger rundt KIM og utvalgets rolle.

Misforståelse
Med erfaring fra både KIM og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) gjør Ubah Abduqadir, bystyrerepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet og til daglig er ansatt i IMDi, nettopp det. Hun reiser blant
annet noen spørsmål knyttet til det hun opplever som en ujevn ressursfordeling mellom de to statlige utvalg hun kjenner. Videre stiller hun noen spørsmål ved KIM sitt arbeid som synliggjør at hun ikke helt har forstått at KIM er et statlig utvalg og ikke en interesseorganisasjon for minoriteter. Hun er for øvrig ikke alene om det, den misforståelsen er en utfordring utvalget stadig møter.

Som hun nevner, er ni personer utnevnt til å sitte i FUG, et utvalg som deler sekretariat og tildelingsbrev med Foreldreutvalget for barnehagene (FUB). FUB har syv medlemmer. I 2012 hadde FUG/FUB til sammen 16 medlemmer, et sekretariat med ti ansatte og et budsjett på ca 13,8 millioner kroner.

KIM er et statlig utvalg og ikke en interesseorganisasjon for minoriteter.

Stor aktivitet
I 2010 ble 24 personer oppnevnt til å være hovedmedlemmer i KIM. I tillegg ble 55 personer oppnevnt til å være varaer, altså 79 utvalgsmedlemmer til sammen. I 2012 hadde KIM et sekretariat med fem ansatte og et budsjett på ca kr 6,4 millioner. Om denne forskjellen i ressurser skyldes at man forventer mer egeninnsats fra utvalgsmedlemmene i KIM, eller at man tillegger FUG/FUB et større arbeidsoppdrag, kan ikke vi svare på. Det må noen andre gjøre.

Vi inviterer leserne til KIM sine nettsider www.kim.no. Her finner man høringer KIM har levert vedrørende barnevernet, integreringsmeldingen, grunnskolelærerutdanningen, likestilling, folkehelse, innovasjon i omsorg, 22. juli-kommisjonen, godkjenning av høyere utdanning, kulturlivet med mer. I tillegg til å avholde utvalgsmøtene og levere høringer arrangerer KIM seminarer og konferanser om viktige temaer på minoritetsfeltet. I dette arbeidet er KIM opptatt av innovasjon for å nå ut til nye miljøer og ta i bruk nye redskaper.

Nyskapende metoder
2013 markerer 100 år med stemmerett for kvinner i Norge og 50 år for borgerrettighetsbevegelsen i USA. For to år siden besluttet UNESCO at den 30. april skal være Den internasjonale jazzdagen. Jazzen har vært et viktig virkemiddel for å fremme forsoning og fellesskap i et samfunn preget av store motsetninger, og musikken tonesatte den amerikanske borgerrettighetskampen. Den har inspirert aktivister for kvinners rettigheter og frigjøringsbevegelser over hele verden. KIM har blant annet likestilling, deltakelse og rettighetsarbeid som prioriterte felt. Den internasjonale jazzdagen var en spennende anledning til å løfte disse temaene over fire dager på utradisjonelt vis i samarbeid med nye partnere vi vanligvis ikke møter.

Blant andre konferanser KIM har arrangert finner man temaene ”Belonging”, ”Digital aktivisme, samfunnsendring og frivillighet” og ”Innvandrerråd: Reell innflytelse eller politisk alibi?”, for å nevne noen.

Noe som har særpreget KIM i denne perioden er deltagelse på andre enn kun de tradisjonelle arenaene mange er vant til å se KIM på. Vi tror at det ikke bare er en styrke for KIM, men også for minoritetsfeltet som helhet.