Den norske familiens fremtid

Et bilde av den norske familiens fremtid? Foreløpig kan vi ikke si med sikkerhet om amerikanernes tendens til å gifte seg på tvers har begynt å slå rot også i Norge
Foto: Steve Hardy
Svarte gifter seg med hvite, ateister med kristne og liberale med konservative i et omfang som overrasker forskerne. Det er ståa i USA. Aner vi konturene av en lignende trend i Norge?
0Shares

For den som har lest SSBs siste Samfunnsspeil for året (5/2013), som handlet om innvandrere og deres etterkommere, kan sammenligningen mellom USA og Norge sikkert virke søkt. De av artiklene i SSBs tidsskrift som tok for seg samliv og ekteskapmønstre, viste nokså tydelig at relativt få gifter seg på tvers av etnisitet. Noe mer overraskende for mange er det kanskje at det er langt vanligere for innvandrere og etterkommerne å gifte seg med «etniske nordmenn» enn omvendt (rundt 20 prosent mot cirka åtte prosent). Men når man tenker seg om, har det sin naturlige forklaring i størrelsesforholdet mellom de to gruppene. Men, som vi skal se, det skjuler interessante trender hvis man ser bakenfor tallene i SSBs hefte.

Kjernefamilien som forsvant
Men først et lite skråblikk til USA: Trenden over there med at folk i raskt økende grad gifter seg på tvers av tro, etnisitet, hudfarge og ideologisk ståsted, er del av et større bilde. New York Times går så langt som å kalle omveltningen for «The Great Shakeup of the American Family». For ikke bare gifter man seg på tvers, man skiller seg og gifter seg på nytt, gifter seg med en av samme kjønn, flytter sammen med folk som har barn fra før osv osv, i et tempo som får forskerne til å klø seg i hodet. Det samlede resultatet er at det er få igjen som lever i en klassisk kjernefamilie. Likevel tviholder amerikanerne på dette idealet i sine filmer og andre populærkulturelle produkter, og de blir ifølge undersøkelser svært sentimentale så fort noen så mye som nevner ordet «familie».

Her i det seksuelt frigjorte og individualistiske Skandinavia, er vi etter alt å dømme langt mer konservative når det kommer til valg av livspartner. Riktignok velger mange av oss å være samboere snarere enn å gifte oss, men særlig innvandrere fra Asia og Afrika og deres etterkommere gifter seg langt tidligere enn gjennomsnittet og da gjerne med en av samme bakgrunn, som man enten henter fra opprinnelseslandet eller finner her (sistnevnte er vanlig blant dem som er født her).

Amerikaniseringen av Norge
Likevel: Det har lenge vært kjent at trender som oppstår i USA, gjerne sprer seg til Norge. I dagens nettvirkelighet kan det skje fortere enn vi forventer. For hva skjuler fremtiden? Ifølge SSBs tall er det ennå få i andregenerasjonen som har giftet seg. Derfor er det for tidlig å si noe av hvilke trender som er i ferd med å ta av her hjemme. Hvor stor sjanse er det for at denne oppvoksende generasjonen vil velge partner på tvers av hudfarge, religion og etnisitet? Allerede i dag er det vanlig blant latinamerikanerne, der seks av ti gifter seg med nordmenn, eller “personer uten innvandrerbakgrunn”, som det heter hos SSB. Den tilsvarende andelen blant norskfødte med foreldre fra Asia er seks ganger lavere (én av ti). Men tallene til SSB omfatter ikke samboere, og disse vet vi er noe mindre konforme enn dem som velger å gifte seg.

Så for alt vi vet, kan vinden være i ferd med å snu når det gjelder ekteskap og partnervalg. Vi ser det bare ikke ennå.