Nytt håp for papirløse

To ulike verdener side om side: grensen mellom USA (til høyre) og Mexico (motsatt)
Foto: Gordon Hyde/usarmy.vo.llnwd.net
I USA foregår en debatt med interessante paralleller til den norske debatten om asylbarn og regjeringens sterke utvisningsiver.

Ulovlig innvandring til USA kommer særlig over grensen fra Mexico og har fått et enormt omfang. Så mye som 12 millioner mennesker oppholder seg ulovlig i landet.

I og med at den ulovlige innvandringen har foregått så lenge, er det nå flere millioner papirløse i USA som er vokst opp i landet og som ikke kjenner noen annen virkelighet enn den USA-amerikanske. De er etterkommere av papirløse.

– Foreldrene til mannen min tok ham med hit fra Mexico da han var 10. Han ble oppdratt som andre amerikanske barn. Han forsto ikke at han var papirløs før han prøvde å finne seg en jobb etter videregående. Da måtte han skaffe seg et social security-kort, noe han ikke hadde og ikke kunne søke om. 

Det skriver Cindy Garcia i et leserinnlegg i Detroit Free Press. Mannen hennes ble til slutt utvist og barna har fått store psykiske problemer som følge av usikkerhet og venting i lang tid, en ventetid som til slutt førte til at de ble skilt fra faren. 

Her hjemme har vi sett flere saker de siste ukene med utslag som har fått sterke reaksjoner. Blant annet at et barnebarn av en person som tok seg ulovlig inn i landet, nå skal utvises. Flere av disse sakene er et produkt av et regelverk som setter innvandringsregulerende hensyn over andre hensyn. Det kan det være gode grunner til i enkelte tilfeller, men etter Utrops syn må politikerne nå se på systemet en gang til og utforme et regelverk som tar større hensyn til retten til familieliv.

KrF og Venstre har som støttepartier for den blå regjeringen fått enkelte seire i spørsmålet om asylbarna. Men Bergens Tidendes avsløring om at politiet skal ha fått instruks om å prioritere lengeværende asylbarn framfor kriminelle asylsøkere i fjor for å oppnå fastlagte mål om antall utsendelser, har ført til rystelser i samarbeidet mellom støttepartiene og regjeringspartiene.

– Jeg må ærlig talt si at dette begynner å bli en veldig trist sak i seg selv, og det begynner å bli en vanskelig sak i forholdet mellom regjeringen og KrF og Venstre, fastslo KrFs parlamentariske nestleder Hans Olav Syversen overfor Dagbladet da han tok opp saken i Stortinget nylig.

I USA har president Obama foreslått et treårig midlertidig amnesti for papirløse. Men det er stor motstand blant Republikanerne mot å gi etter for for mange krav.

– En innvandringsreform vil avgjøre om vi kan holde sammen som familie. Det blir ikke mer grunnleggende enn det. Vi må få lederne for Republikanerne i Kongressen til å forstå vår side, den menneskelige siden, behovet millioner av mødre, fedre, barn og andre nære og kjære har for et liv uten frykt og angst, skriver den nevnte Cindy Garcia.