Integrering og islam

Norsk ungdom som vil be i skolepauser må finne seg sitt eget sted heretter
Foto: Illustrajonsfoto: Flickr
Jeg hører enkelte nordmenn si at alt i fremtiden skal bli bedre i Europa, på grunn av innvandringen og flyktningestrømmen. Da lurer jeg på hva som skal bli bedre, og i forhold til hva? 
0Shares

At alt skal bli bra, samtidig som vi prøver å kneble ytringsfriheten og kritikken mot islam, som de fleste migranter og flyktninger tilhører? Samtidig flykter de fleste fra muslimske og religiøse ledere i sitt land, men vil beholde den bagasjen de har med seg, uansett om de har rømt fra den.

Vi vet også at muslimer får flere barn enn Vestens kvinner. Vi vet at islamismen øker blant de troende. Vi vet at religiøse ledere og imamer som sitter med makten er stort sett millionærer som får pengestøtte både fra Saudi-Arabia, menighetsmedlemmene og den norske stat. Vi vet at mange av migrantene og flyktningene ikke er reelle flyktninger, men økonomiske immigranter. Enkelte er lite skolerte, noen er analfabeter og den eneste lærdommen de har fått er troskapen til islam.

 
Foto : Privat

Hvorfor kan vi ikke i 2016 ha en åpen og ærlig debatt om islam, slik at den også kan reformeres slik de andre religionene har blitt?

Hvorfor ingen åpen og ærlig debatt?
Da spør jeg igjen, hvordan skal dette være bra for Norge når du ikke kan kritisere islam? Når politikere sier at IS og deres terror ikke har noe med islam å gjøre, selv om terroristene selv også referer til Koranen og hadithene når de halshugger eller straffer noen. Hvorfor kan vi ikke i 2016 ha en åpen og ærlig debatt om islam, slik at den også kan reformeres slik de andre religionene har blitt?

Vi ser her at bruken av den politisk islamske uniformen hijab øker i verden, vi som vet hva den står for grøsser ved synet. Se bare på hva som skjer i Tyrkia, der Erdogan har klart å rive ned det sekulære Ataturk bygde opp. Så nå går Tyrkia bakover inn i framtiden. Er det dette vi ønsker for Europa også?

For 20 år siden hadde de konservative i Tyrkia kjempet for at det skulle bli lov med hijab på universitetet. I dag ser vi at de til og med har fått gjennom bruken av hijab i både barne- og ungdomsskolen, og i alle offentlig etater. Nå har de startet kampen for å få bruke hijab i barnehagen også. Alt dette skjer grunnet den såkalte “moderate og vestlig-orienterte” Erdogan.

Må ha lest Koranen
Jeg synes det må bli et krav at alle politikere eller de som skal uttale seg om islam må ha lest i både Koranen og hadithene før de uttaler seg om islam. Ikke bare lytte til hva de moderate muslimene hva de sier om islam.

Jeg forstår forresten ikke hvorfor de som styrer og har makt i landet har mer tillit til de religiøse enn de ikke-etroende? Og at de tror på at de religiøse skal avradikalisere ekstremistene er et enda større spørsmål for meg. Hvis de religiøse skal avradikalisere noen, da må de fornekte og lyve om sin religion. Man kan både drepe og redde noen i islam med de hellige skriftene, akkurat som i andre religioner. Men som vanlig så velger og vraker de religiøse det som passer best for dem å snakke om. 

Så jeg vil igjen stille meg spørsmålet: Hva tenker de som sier at innvandringen og flyktningstrømmen til Europa vil være en god ting, selv om de vet at flere av dem som kommer er konservative og islamister? (Eller bare moderate muslimer som også følger samme religion som de konservative.) Alle disse religiøse henter sin tro fra de samme bøkene, så når disse blir i flertall er det da noen som tror at integrering vil gå av seg selv, samtidig som ytringsfriheten og islamkritikken knebles? Tror noen at det uten reform og opplysning av islam vil bli fred i den muslimske verden? Og at de som vil leve her i Vesten automatisk vil leve etter Vestens verdier? Tror noen at Europa ikke vil få problemer som de løste for flere år siden, og at ytringsfriheten og menneskerettighetene som man i så lang tid har kjempet seg til vil bestå?

Jeg ønsker at alle som kommer hit, uansett hvor man kommer fra, skal være villige til å integrere seg, leve etter norske lover –  siden man er kommet hit for å få leve et bedre liv. Så lenge de tar med seg sin ukultur og forlanger å få praktisere den her, risikerer vi at deres ukultur gjør Norge til det landet de forlot.

Med ukultur tenker jeg på: barnehijab, barnebruder, kvinneundertrykkelse, kjønnslemlestelse av begge kjønn, tvangsekteskap, æresdrap, flerkoneri, burqa, hat mot jøder, homofile, ateister og apostater. Dette vil jeg si verken er en konspirasjonsteori eller motstand mot multikulturelle samfunn, men fakta.

I sommer ble jeg glad for britenes nei til EU (Brexit), fordi det vil tvinge resten av Europa til å tenke over hvorfor Storbritannia valgte dette. Ukontrollert og naiv flyktningpolitikk gjennom årene har forårsaket negativt press mot Vestens verdier og samfunn. Igjen har dette bidratt til å øke rasismen istedenfor å få en positiv utvikling, noe vi gjør med å stille klare krav til alle de som kommer.

Opprinnelig lagt ut i Knudsen Yucels blogg. Republisert på utrop.no med godkjenning fra skribenten. Utrop har tilrettelagt teksten.