Ugyldige konklusjoner om Ap-velgere

Stadig flere søker visum eller arbeids- og oppholdstillatelse på nett.
Foto: flickr.com
Nettavisen spekulerer om Ap-velgeres holdninger til innvandring, basert på nettavstemninger som overhodet ikke gir noe grunnlag for dette.
0Shares

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev nylig om Arbeiderpartiets dittforslag-nettsted, under tittelen «‘Ap-berget’ mot innvandring«.. På dette nettstedet har publikum (dvs. hvem som helst) kunnet sende inn innspill til Aps neste partiprogram, og stemme over egne og andres forslag.

Stavrums artikkel fokuserer på forslagene innenfor temaet «integrering, innvandring og asyl«, der han konkluderer med at «stemningen som går igjen [på nettsiden er] svært kritisk til innvandring«.

Feilkilder
I motsetning til visse tidligere anledninger, påpeker Stavrum denne gangen enkelte av feilkildene som følger med slike nettavstemninger. Han nevner at det er lett å omgå sperren mot å stemme flere ganger, og at man bare har fått stemmer fra en selvselektert gruppe av de leserne som aktivt oppsøker denne nettsiden. Men dette fører ikke frem til noen tydeligere konklusjon enn et særdeles forsiktig:

“Følgelig er det ikke sikkert at stemmeresultatet er representativt for Arbeiderpartiets velgere”.

En mer forholdsmessig konklusjon kunne f.eks. vært at «Følgelig er det ingen grunn overhodet til å forvente at resultatene skal være  representative for Ap-velgere (og basert på generell erfaring med nettavstemninger, er det snarere grunn til å forvente det motsatte)».

Fritt frem for alle typer velgere å delta

Og dette forbeholdet hindrer ikke Stavrum i å foreta diverse analyser av resultatene, og hva de forteller oss om at «store velgergrupper også i Arbeiderpartiet er kritisk til innvandring, norsk asylpolitikk og holdninger til islam» – alt sammen basert på antagelsen om at det er Ap-velgere (om enn i et skjevfordelt utvalg) som har stemt.

Realiteten er at det er ingenting som helst (verken formelt eller uformelt) som hindrer velgere fra hele det politiske spekteret i å stille forslag eller stemme over dem. Det er rimelig å anta en generell overvekt av Ap-velgere – både fordi Arbeiderpartoets egen promotering av nettsiden primært vil nå disse velgerene, og fordi slike velgere jevnt over vil ha størst interesse av å komme med forslag til Ap.

Men mye av promoteringen vil også ha favnet mye bredere enn kun Ap-sympatisører – og på selve nettsiden er det fritt frem for alle forslagsstillere, uten noen antydning om at du forventes å være Ap-velger i utgangspunktet. I tillegg har også andre aktører lenket til sine egne forslag – som her Pensjonistforbundet, som selvsagt da oppfordrer alle sine medlemmer til å gå inn å stemme, uavhengig av politisk tilhørighet.

Store flertall – men i små utvalg

Stavrum trekker frem som «interessant lesning» at det er over 85 % av dem som har stemt over forslaget «Kriminaliser forkynnelse av vers i Koranen som bryter med norsk lov, og still imamer til ansvar», som synes det er «viktig» eller «nytenkende», og tilsvarende (ikke oppgitte) tall for forslaget «Ikke slipp inn altfor mange flyktninger slik at vi ender opp som Sverige».

Han nevner imidlertid ikke hvor mange stemmer det er snakk om – du må zoome inn på artikkelens illustrasjons-skjermdump for å oppdage at det er kun 542 personer som har stemt over Koran-kriminaliseringen. De fleste andre forslagene som Stavrum har skjermdumpet, ligger på mellom 200 og 400 stemmer totalt (inklusive de som har stemt mot forslaget).

Med så små utvalg, er det helt åpenbare muligheter for at små og ikke-representative grupper kan ‘kuppe’ enkeltavstemninger – bare det å lenke til enkeltforslag i utvalgte Facebook-grupper vil fort kunne generere et par hundre stemmer til støtte for forslagsstilleren.

Stavrum bidrar selv til å illustrere dette effektivt gjennom sin egen lenking til nettsiden, som åpenbart har generert en masse ekstra trafikk fra Nettavisen-lesere. (Og som vi vet fra tidligere, er Nettavisen-lesere – ihvertfall de som svarer på nettavstemninger – alt annet enn representative for befolkningen som helhet.)

Takket være denne lenkingen, har forslaget om lukkede asylmottak fått flere «viktig»-stemmer på 12 timer enn det fikk på de fem månedene det lå ute forut for dette. De andre forslagene fra Stavrums skjermdump har fått tilsvarende voldsomme oppsving, med en dobling eller tredobling av sine «viktig»-stemmer.

Sviktende resonnement
At Ap-velgere har en tendens til å være mer innvandringskritiske enn partiledelsen, er en etablert sannhet blant politiske analytikere, og slik sett har Stavrum en viss dekning for sine konklusjoner. Men da er dette nettopp basert på forhåndskunnskap (bl.a. fra seriøse og representative undersøkelser), og ikke noe som kan utledes fra denne typen nettavstemninger der vi ikke aner hvem som har deltatt.

Og det er stor forskjell mellom å støtte en mer restriktiv innvandringspolitikk, og forslag av typen «Folkeavstemning om innvandring til Norge» eller «Stopp islamisering av Norge». Og selv om det helt sikkert finnes enkelte Ap-velgere som mener også dette, blir det fullstendig useriøst å omtale disse avstemningene med noen hundre selvselekterte deltagere som en indikasjon på noenting som helst, når vi vet utmerket godt hvordan selv mye større nettavstemninger kan avvike voldsomt fra realiteten.

Fotnote for leseren: teksten her er en forkortet versjon av den opprinnelige artikkelen, som er publisert på Schafers blogg, med noen små endringer i tittel og ingress. Republisert på utrop.no etter avtale med tekstforfatteren.