IRN: Vi “krever” ikke muslimske barnevernsinstitusjoner

Islamsk råd Norges høringssvar vedrørende forlaget til den nye barnevernslov har fått stor oppmerksomhet i de siste dsgene. Spesielt har ett forslaget blitt vektlagt mer blant mange forslag: Nemlig muslimske barneverninstitusjoner. Det har blitt fremstilt som om det er det ene og alene forslaget som er fremmet i høringssvaret vårt.

Siden det påstås at vi “krever” egne muslimske institusjoner er det viktig å få understreket et viktig faktum. Dersom man leser høringssvaret så ser man tydelig at vi nevner dette som ett av flere forslag som kan vurderes, og ikke som et krav. Det er viktig at det debatteres og kommenteres basert på riktig fakta slik at vi får et nyansert og saklig debattklima.

Som landets største muslimsk paraplyorganisasjon har vi et godt forhold til både barneverntjenesten og fosterhjemtjenesten. Det må anerkjennes at barnverntjenesten prøver å utøve sin rolle så godt de kan. Det er av vår felles interesse å styrke eksisterende institusjoner gjennom å prioritere ved å:

1) Øke kompetanse både hos barneverninstitusjonene og foreldre med muslimsk bakgrunn.
2 Ha en mer mangfoldsammensetning i Fylkesnemnda.
3) Jobbe sammen med å tilrettelegge for å rekruttere flere muslimske fosterhjem.

Det er ikke behov for flere institusjoner dersom vi lykkes med å styrke eksisterende institusjoner.

Vi har tillit til og tro på at dagens praksis kan styrkes.

IRN bevarer sin aktive dialog- og samfunnsrolle og er både åpen og ydmyk for å ta til oss konstruktiv kritikk. Det er kjennetegnet på et demokratisk samfunn der vi har rom for å diskutere og til slutt øke forståelsen for hverandres synspunkter.

Vi takker TV2 og NRK som hadde invitert oss til en debatt i tirsdsf og ga oss anledningen til å legge frem vår visjon bak våre forslag nevnt i høringssvaret. Vi takker også våre meddebattanter for en saklig debatt.

Det er gledelig at de øvrige tiltakene som vi har nevnt samsvarer med forslagene til familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Nemlig at Bufdir anerkjenner at IRN kommer med et viktig budskap vedrørende økt kompetanse og rekruttering av flere muslimske fosterforeldre og at det er svært positivt.

Vi som et samfunn er i hvertfall samstemte på at vi må tenke på barnets beste i henhold til FNs barnekonvensjon.