Barneverntjenesten på Alna har besøkt skolene i bydelen for å fortelle om seg selv.
Foto: Linnea Berg, Bydel Alna
Barneverntjenesten i Alna har besøkt barne- og ungdomsskolene i bydelen for å fortelle om seg selv. De fikk mange spørsmål.

Før de kom hadde lærerne fortalt elevene litt om Barnevernet. Guro Owren er sjef for barneverntjenesten i Alna Bydel. Hun sier at de gjerne ville hilse på alle elevene. De ville gjerne snakke med dem.

– Vi vil at alle skal vite hva Barnevernet er, sier hun til Utrop. – Vi snakker ofte med noen av elevene. Men det mange vi ikke har snakket med.

Hva spurte elevene om?

– Det var forskjellige spørsmål. Vi besøkte jo både barne- og ungdomsskolene. Noen lurte på hva vi gjør. Andre lurte på hva som skjer med de barna vi tar bort fra hjemmet. Mange ville vite hva som skjer med de barna vi hjelper, sier Owren.

– Vi ville vise dem at Barnevernet ikke er farlig. Barnevernet vil at alle barn skal ha det bra, sier barnevernsjefen i Alna bydel.

FAKTABOKS

Nesten alle land i verden har undertegnet Barnekonvensjonen.
Foto : Ingun A. Mæhlum

Barnekonvensjonen til barnas beste

For 30 år siden bestemte FN at verden skulle ha en barnekonvensjon. Barnekonvensjonen er en avtale om som gjelder for nesten alle land i verden. I avtalen står det hvordan alle barn skal ha det. Norge har undertegnet avtalen. Barnekonvensjonen er en del av norsk lov.

I Barnekonvensjonen står det for eksempel at alle barn har rett til å gå på skole og få hjelp når de er syke. Barn skal også leke og ha fritid. Barna skal bli hørt i saker som gjelder dem.

Alle foreldre har ansvar for å oppdra barne og å gi dem omsorg. I Norge er det Barneombudet som passer på at Norge gir barna de rettighetene barna har krav på. Den viktigste oppgaven er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.

I Norge er du barn til du er 18 år.

ORDFORKLARINGER:
Barneverntjenesten: barnevernet
Konvensjon: avtale. Her: Avtale som gjelder barn.
Undertegnet: skrevet under. Signert
Barneombudet: skal passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.