Kultur- og likestillingsminister Abid Raja besøkte Trondheim for å få innspill mot rasisme og diskriminering.
Foto: Ram Gupta
Rasisme og diskriminering skaper frykt og står i veien for enkeltmennesker og grupper. Den økende hetsen mot muslimer i det norske samfunnet har gjort det nødvendig for regjeringen å komme med en handlingsplan med tiltak mot muslimfiendtlighet.

Rasisme og diskriminering skaper frykt og står i veien for enkeltmennesker og grupper. Den økende hetsen mot muslimer i det norske samfunnet har gjort det nødvendig for regjeringen å komme med en handlingsplan med tiltak mot muslimfiendtlighet.

I dag får regjeringen viktige innspill til dette arbeidet fra Trøndelag.

Norge er et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk. Dette er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering hindrer mange menneskers trygghet og mulighet til å delta og bruke sine ressurser i samfunnet. Dette er bekymringsfullt.

Ifølge en rapport fra Holocaustsenteret fra 2017 viser 30 prosent av befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. I august i fjor ble Al-Noor moskéen i Bærum utsatt for et angrep En mann er siktet for terror og også for å ha drept sin stesøster før han gikk til angrep på moskéen. Takket være heltemodig innsats fra to eldre pensjonister gikk ikke ytterligere liv tapt. Dette er skremmende og krever bevisste tiltak og handlinger. Derfor er regjeringen i gang med å lage en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, og for at den skal bli treffsikker er vi nødt til å ta imot innspill fra hele landet. I desember i fjor la regjeringen også fram en mer bred handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

Det er ikke tilfeldig at vi arrangerer et innspillsmøte i Trøndelag. Trondheim har over mange år arbeidet aktivt med dialog, særlig mellom ulike tros- og livssynssamfunn. Folk flest i Norge lever sine liv i et nærmiljø og det er her folk henter sine erfaringer. Det er viktig å få innsikt i lokale utfordringer og gode lokale tiltak som bidrar til trygghet og fellesskap.

For noen år siden fikk jeg æren av å åpne den jødiske kulturfestivalen, og fikk holde innlegg i synagogen. Vi har lært av hat og diskriminering av jøder at politisk innsats har betydning. Derfor har regjeringen fra tidligere av utarbeidet en handlingsplan mot antisemittisme. Lærdommen av den handlingsplanen er at det både nytter og er nødvendig. Det samme gjelder for diskriminering av og hat mot muslimer.

Målet med den nye handlingsplanen er å forebygge og hindre diskriminering og legge til rette for dialog og meningsutveksling. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerett. Det er en forutsetning for demokratiet og for enkeltpersoners frihet. For å lykkes med det må vi også lykkes med å legge til rette for en god meningsutveksling med gjensidig respekt for hverandre.

Hat mot og diskriminering av muslimer berører mange, både de som rammes direkte, men også venner, kolleger, familie og naboer til de som dette er rettet mot. Det er viktig å kartlegge hva som er de viktigste utfordringene både på nasjonalt og på lokalt nivå, og lære om gode erfaringer. Dette er avgjørende for forstå hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan vi sammen kan bidra til et samfunn der alle kan delta uavhengig av tro. Folk skal være trygge i sitt nærmiljø, på gata, på nettet, i moskeen og arbeidsplassen. Foreldre skal stole på at barna er trygge i klasserommet, i skolegården eller når de deltar i fritidsaktiviteter.

Jeg vet at vårt samfunn har en sterk motstandskraft mot urettferdighet, hat og diskriminering. Men vi må å finne flere måter å bruke denne positive kraften på, og dele av alle de gode erfaringene som gjøres rundt omkring i landet. Derfor ser vi frem til å lytte til meninger og synspunkter fra folk i Trøndelag.