Lettvint om frihetselskende muslimer

Sylo Taraku Frihetskampen i islam Res Publica, 2019
Sylo Tarakus beretning om «de sekulære muslimene» har vesentlige lyter, men ingen anmeldere har tatt tak i de forenklede og karikerte fremstillingene i boka, skriver Sunnev Gran i denne anmeldelsen.
38Shares

Kan islam og moderniteten forenes? spørres det i vaskeseddelen til Sylo Tarakus Frihetskampen i islam. Det skal handle om «de sekulære muslimene» som fronter «denne viktige ideologiske kampen», og striden om eierskap og definisjonsmakt innad «i islam», som man sier, dvs. blant muslimene selv.

Boka åpner med beretningen om det som en gang var «en stolt sivilisasjon», og som har etterlatt seg «en religion i dyp krise». Det fortelles om hvordan dagens muslimer forholder seg til den islamske arven, og dette danner bakteppet for en diskusjon om hvordan særlig norsk venstreside bør forholde seg til ulike posisjoner i den muslimske minoriteten i dag.

Resultatet er blitt en skjematisk, forenklet og til dels fordreid fortelling om de gode, progressive og liberale muslimene som vil fusjonere islam med moderne demokrati, i tapper kamp mot religiøse bakstrevere som helst vil forbli i det mørket som angivelig senket seg over den muslimske verden for snart 1000 år siden.

Les hele anmeldelsen i Prosa