l situasjonen som oppsto i Bærum er det vanlig at operasjonssentralen ber de involverte partene om å trekke seg unna hverandre for å forhindre en konfrontasjon i påvente av at patruljen kommer til stedet. Det ble også gjort her, skriver Unni Grøndal, pressesjef i Politiet.
Foto: Justis- og politidepartementet
Denne saken kan ikke tas til inntekt for at Oslopolitiet ikke tar hatkriminalitet på alvor, skriver Unni Grøndal fra politiet.
95Shares
Latest posts by Unni Grøndal (see all)

Dag Herbjørnsrud tar i en kronikk i Utrop tirsdag 5. mai, til orde for at Spesialenheten for politisaker bør etterforske politidistriktets handlinger overfor muslimer, og kommer med en rekke påstander for hvorfor dette er nødvendig. Særlig viser han til den såkalte rulleski-saken. Denne saken kan ikke tas til inntekt for at Oslopolitiet ikke tar hatkriminalitet på alvor. 

«Politiet i Bærum gjorde fem grove feil etter at en muslimsk kvinne ble dyttet ned i en grøft», skrev Dag Herbjørnsrud i en Utrop-analyse.
Foto : Faksimile, Utrop, 05.05.2020.

10. april ble politiet oppringt av en mann som tydelig var svært sint over en kvinnes adferd ved Rud gressbane. En kvinne kunne også høres i telefonen. For politiet fremstod det som om det pågikk en eskalerende krangel, og en patrulje ble umiddelbart sendt til stedet. Partenes etniske bakgrunn var ikke et tema, det var uenigheten om situasjonen som stod i fokus. I en slik fase er det helt vanlig at operasjonssentralen ber de involverte partene om å trekke seg unna hverandre for å forhindre en konfrontasjon i påvente av at patruljen kommer til stedet. Det ble også gjort her. 

Partenes etniske bakgrunn var ikke et tema

Omstendigheter i situasjonen gjorde at det fremstod uhensiktsmessig å avhøre partene der og da. De involverte ble derfor oppfordret til å anmelde i etterkant.

Saken er under etterforskning

Vi har mottatt en anmeldelse fra kvinnen, og saken er gitt prioritet og er under etterforskning. Etterforskningen undersøker flere forhold, herunder bruk av vold og hatkrimperspektivet. 

Ønsker tilbakemeldinger

Vi jobber kontinuerlig med å bli bedre, og er alltid interessert i å motta tilbakemeldinger fra innbyggerne våre. Vi ser allerede nå at det er uheldig dersom kvinnen opplevde at vi var for uklare på hvordan man skulle gå frem for å anmelde, og kom til stengt dør.  

Klageadgang

Alle har klageadgang til politiets håndtering av saker. Politimesteren er etter den sentrale klageinstruksen for politisaker ansvarlig for å undersøke og ta stilling til klager vi mottar fra personer som mener seg utsatt for ukorrekt eller dårlig behandling. Vi kan ikke se å ha mottatt klage fra noen av de involverte i denne saken.

Vi er opptatt av at alle skal behandles likeverdig, og bli tatt på alvor når de trenger politiets hjelp.