Alliansens leder, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, gir jevnlig uttrykk for jødehat og fornekter Holocaust, skriver Gunnar Thune.
Foto: Alliansen
– Politikere utsettes for kritikk, og dette er en viktig del av nyhetsmediers rolle. Hvorfor promoterer så Resett partiet Alliansen jevnlig, og uten kritiske bemerkninger?, spør Gunnar Thune.
Gunnar Thune

Det nasjonalistiske, politiske partiet Alliansen ledes av Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han ble først kjent som tilhenger av Donald Trump i NRK sine sendinger om det amerikanske presidentvalget i 2016. Etter det har det blitt svært tydelig at Johansen har meninger som best kan beskrives som rasistiske og høyreekstreme. Han gir jevnlig uttrykk for jødehat og fornekter Holocaust.

I 2018 publiserte Resett en tekst av «Kenneth Olsen», hvor Alliansens YouTube-kanal er sakens kjerne. I klippet fra YouTube-kanalen, fra en pressekonferanse i 2016, uttaler daværende leder av Kringkastingsrådet, Per-Edgar Kokkvold, at NRK ikke kommer til å forholde seg nøytrale til nylig valgte Donald Trump. Poenget i Resett-saken er at det er riktig ille hvordan Trump ikke skal behandles nøytralt, men kritiseres når han gjør noe kritikkverdig. 

Her er ikke Trump i noen særstilling. Alle politikere og statsledere utsettes jevnlig for kritikk. En viktig del av nyhetsmediers rolle er å kritisere politikere og ledere. Også nettstedet Resett kritiserer jevnlig politikere og statsledere, og er kanskje blant de mest ensidige nettstedene i Norge. Londons borgermester Sadiq Khan blir utelukkende kritisert, mens Ungarns president Viktor Orban blir ensidig hyllet. 

Hvorfor promoterer Resett Alliansen, uten kritiske bemerkninger, i saker som ikke handler om Alliansen?

Signaturen «Kenneth Olsen» har forsvunnet fra Resett, og har blitt erstattet med signaturen «Redaksjonen» i nyhetssaker, og «Logos» i meningssaker. Disse tre signaturene har jevnlig tatt med det samme Alliansen-klippet i tekster om NRK og Trump, tekster hvor Alliansen ikke er noen del av saken. Det er ikke slik at klippet fra Alliansens YouTube-kanal er det eneste alternativet når Kokkvolds kommentar skal trekkes inn. Saken er blant annet omtalt i medier24 og av NRK selv. Når Resett leder sine lesere til Alliansens YouTube-kanal, nevnes det aldri at partiet er grovt rasistisk, særlig antisemittisk. I år har Alliansen fått slik gratisreklame 24. februar, 11. mai, 22. juli (!) og 25. august

Hvorfor promoterer så Resett jevnlig Alliansen, uten kritiske bemerkninger, i saker som ikke handler om Alliansen, hvor det finnes andre kilder enn Alliansens YouTube-kanal? Uten et ærlig og saklig svar fra redaktør Helge Lurås eller fra redaksjonssjef Lars Akerhaug, er det bare mulig å spekulere. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.