– Document prioriterer samtidens store saker, som masseinnvandringen til Norge og Europa og integreringsproblemene som dette fører med seg.
Foto: UNHCR
– I Document vil vi bevare forutsetningene for velferdsstaten og demokratiet, herunder en befolkning som føler tillit til hverandre, skriver Halvor Fosli i sitt tilsvar til Torvald Therkildsen.

MA-studenten Torvald Therkildsen ved Universitetet i Utrecht har gjennom en useriøs metode googlet seg fram til at Document trolig er en del av et farlig, radikalisert høyreekstremt mediemiljø. Det er noe uakademisk over Therkildsens måte å samle inn data på i innlegget i Utrop den 8. oktober.

«Det som tidligere ble sett som grovt, ekstremt og ‘kun for spesielt interesserte’, er nå bare et klikk unna. Det er farlig å la dette passere ubemerket», skrev Torvald Therkildsen i Utrop den 8. oktober.
Foto : Faksimile, Utrop 08.10.2020.

Usanne påstander

Therkildsen skriver: «Hvor lett er det ikke å klikke seg fra artikkel til artikkel i aviser en anser som legitime? Men før en vet ordet av det er en havnet på nynazistiske forum og nettsteder.»

Ja, slik er nettet, før man vet ordet av det havner man på veldig overraskende steder! Det er derfor man alt i grunnskolen i dag lærer digital kildekritikk.

Uten belegg i redaksjonelle tekster kommer Therkildsen med ekstreme påstander: hos oss «promoteres og normaliseres nynazistiske konspirasjonsteorier». Det er direkte usant. Alle som leser oss vil vite at dette er rent oppspinn. Jeg utfordrer Utrops lesere til å gjøre seg kjent med minst 15-20 kommentartekster på Document.no og selv vurdere.

Vi prioriterer samtidens store saker, som masseinnvandringen til Norge og Europa og integreringsproblemene som dette fører med seg

Utrop burde for øvrig ha bedt innsenderen konkretisere så grove påstander. Det er sterkt kritikkverdig. 

Vi vil bevare forutsetningene for velferdsstaten

Document er en konservativt, uavhengig og riksdekkende nettavis for nyheter, politiske analyser og kommentarer. Vi prioriterer samtidens store saker, som masseinnvandringen til Norge og Europa og integreringsproblemene som dette fører med seg, utviklingen i verdens to viktigste land, USA og Kina, og vi dekker vind-, klima- og energidebatten. Svenske tilstander, Midtøsten og islamismen er andre tema som opptar oss – som så mange andre oppegående, politiske redaksjoner. Mye annet stoff publiseres også, av egne skribenter eller gjesteskribenter og vi har en løpende nyhetsdekning basert på NTB.

Document tror på nasjonalstaten som den beste rammen for et godt og trygt liv, og vi er opptatt av å bevare forutsetningene for velferdsstaten og demokratiet: en befolkning som føler fellesskap, har tillit til hverandre og som utnytter naturressurser og arbeidskraften til samfunnets beste.

Det er ingenting høyreekstremt, farlig eller konspiratorisk ved dette. Det kanskje farligste ved å lese Document, er at du blir overbevist om at vi er både fornuftige, saklige og dypt moralske.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.