– Spar oss alle for rasismen og den grumsete retorikken, sier Farukh Qureshi til FrP.
Hvis vi skal lykkes med bekjempe koronaviruset, trenger vi en større åpenhet. Dette er nødvendig for å kunne iverksette effektive tiltak og jobbe mer målrettet, skriver Farukh Qureshi i dette innlegget. 
476Shares
Latest posts by Farukh Qureshi (see all)

Vi trenger ikke mere tilslørt rasisme nå. Dette utsagnet er ikke en løs beskyldning, jeg påpeker Fremskrittspartiets høyst konkrete uttalelser og de holdningene disse gir uttrykk for. 

Kjent FrP-retorikk

For som om ikke grumset på politisk kvarter den 13. november var ille nok, fulgte Fremskrittspartiet opp med et innlegg på NRKs nettsider samme dag, om smitte og innvandrere, og dette var minst like ille. At et politisk parti, som attpåtil satt i regjering for kort tid siden, kan mene at innvandrer bryr seg mindre enn majoritetsbefolkningen, alene fordi de er innvandrere er faktisk ikke tilslørt rasisme, men åpenbar rasisme.  

Det er ingen tvil om at smittesituasjonen og den påfølgende nedstengningen vil merkes på mange måter. Flere kommer til å miste jobben, andre kommer til å bli sykere og noen får i verste fall ikke tatt farvel med døende familiemedlemmer. Det er en krevende tid for alle. Viruset ser forbi både etnisitet og farge, men det gjør ikke Fremskrittspartiets retorikk. 

Det forsøkes å skape et inntrykk av dette handler om berøringsangst eller at man er selektiv i forhold til hvem man retter pekefingeren mot. Begge deler er misvisende, men forteller en hel del om Fremskrittspartiets dobbeltmoral når de velger å stigmatisere og påføre skam til en hel gruppe. Fremskrittspartiets holdning til innvandrere er vel kjent, og derfor kommer ikke dette som noen overraskelse. 

Henger ut de som holder samfunnet i gang

Politikk handler om å ta grep, og det har man gjort hele tiden. Skjerpet inn når det har vært nødvendig, og løsnet noe når man har ansett det som riktig. Så kan man helt sikkert diskutere om tidspunktene har vært riktige. Det er en betimelig diskusjon. 

Selvfølgelig er det ugreit at enkelte har avholdt fester, uavhenging om det har vært bryllup eller andre private fester, hvor man ikke har overholdt smittevernsreglene – og det er viktig at myndighetene slår ned på bruddene slik de har gjort den siste tiden. Senest denne helgen har man lest om festdeltagere i Bygdøy Allè som angrep politiet da de forsøkte å avbryte en fest hvor smittevernsreglene ikke ble overholdt. Eksemplene er mange, men poenget er at det ikke er vanskelig å forestille seg reaksjonene hvis det samme hadde skjedd enten i Groruddalen eller Søndre Nordstrand.

Innvandrerbefolkning i Oslo utgjør ca 33 % av byens befolkning, og de utgjør om lag halvparten av smittetilfellene. De sannsynlige årsakene er at en hel del av dem bor trangt, er nødt til å ta kollektivtransport til en jobb i servicebransjen, har dårligere helse enn resten av befolkningen og har begrenset mulighet til å beskytte seg. 

For Fremskrittspartiet er det enkelt å sitte på sin høye hest, og henge ut de som har holdt samfunnets hjul i gang gjennom lavtlønnede jobber som samfunnet helt klart er avhengig av. Blant annet gjelder dette taxisjåfører, butikkmedarbeidere, barnehageansatte og renholdere. I disse yrkene er andelen personer med innvandrerbakgrunn relativ høy, og tilsvarende smitten.

Ikke tid for «oss-og-dem»-retorikk nå

Det er faktisk ikke slik at det er noen som betaler en høyere pris for situasjonen vi befinner oss i. Den er like høy for de som er direkte rammet av pandemien, uavhengig av om man er majoritet eller minoritet. Ellers rammer den oss alle på et eller annet vis, kanskje mest av alt innvandrere. 

Viruset ser forbi både etnisitet og farge, men det gjør ikke Fremskrittspartiets retorikk

En ting er konsekvensene av smittesituasjonen som vi alle kan bli utsatt for, men på toppen kommer stigmatiseringen. Jeg vet hva jeg snakker om, fordi jeg er blant dem som selv ble smittet i første bølge. I en tid hvor det var flere i min bydel som ble smittet. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og folk søkte etter «hvilken gruppe» de smittende tilhørte i sosiale medier. Jeg fulgte alle smittevernsreglene og anbefalingene, og ironisk nok var jeg med på utarbeide koronarutinene på arbeidsplassen min. Likevel ble jeg smittet. 

At Fremskrittspartiet i fullt alvor mener at innvandrere ikke deltar i dugnaden og at de ikke bryr seg, er et hån mot enhver som står i frontlinjen eller på annet vis bidrar til å redusere smitterisikoen, særlig de med innvandrerbakgrunn. 

Vi kjenner godt til både Fremskrittspartiets historie og grumsete retorikk, men dette er ikke tiden for «oss-og-dem»-retorikk. Det er faktisk det siste vi trenger. De vet inderlig godt hva de gjør, og forsøker å gardere seg med et par setninger om at det kan være flere grunner til at innvandrerbefolkningen er overrepresentert, men endrer likevel ikke hovedbudskapet. 

Tid for å jobbe sammen for løsninger

Tidligere i pandemien da norsk-somaliere var blant gruppene som var mest utsatt, var det nettopp norsk-somaliere som tok ansvar på eget initiativ og fikk redusert smitten markant gjennom utrettelig frivillig innsats. Dette motbeviser bildet Fremskrittspartiet forsøker å male. Det er flere enkeltpersoner med innvandrerbakgrunn som, på eget initiativ eller gjennom organisasjoner, har lagt ned en enorm innsats for å redusere smitten, blant annet LIN – Likestilling, Integrering og Nettverk, Bydelsmødre og Drammen sanitetsforening.  Innvandrerbefolkningen består av enkeltindivider på lik linje med resten av befolkningen. Akkurat som resten av befolkningen deltar majoriteten av innvandrerbefolkningen  i dugnaden, er ansvarlige og følger smittevernsreglene.

Ingen er tjent med verken generalisering eller stigmatisering. Det bidrar ikke til noe positivt, det bekrefter også historien. Det vi trenger er åpenhet for å kunne sette inn gode og effektive tiltak, ikke hatske utspill som ikke har hold i virkeligheten. 

Skal vi lykkes i kampen mot korona, så trengs kanskje våre fremste og fineste verdier mer enn noen gang. Nemlig solidaritet og felleskap. Dessverre virker det som at Fremskrittspartiet har kastet begge disse på dynga, i håp om å kapre noen velgere. Det er skummelt. Det er ingen hemmelighet at vi lever i en tid med spenning og økt polarisering, og at denne mørke retorikken fra Fremskrittspartiet ikke akkurat bidrar til å dempe polariseringen.  

Derfor et vennlig råd: dette er ikke tiden for å score billige politiske poeng. Spar oss alle for rasismen og den grumsete retorikken. Se på mennesker som individer, uavhengig av bakgrunn. Det vi trenger nå er å stå sammen i denne kampen, og at alle bidrar konstruktivt. Hvis det oppleves utfordrende, vel, prøv i det minste å la vær med å skape splittelse og å påføre skam. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.