– Kulturrådet setter pris på oppmerksomheten rundt vårt mangfoldsarbeid. Å skape varig endring tar tid, og det krever et langsiktig perspektiv.
Foto: Unicef
Kulturrådet jobber med oppdraget som koordinator for mangfold i kulturlivet, men vi skulle gjerne ha kommet enda lengre i arbeidet, skriver Kristin Danielsen i dette tilsvaret.
Kristin Danielsen
Latest posts by Kristin Danielsen (see all)

I artikkelen «Mangel på mangfold i Kulturrådet» på Utrop.no den 17. november, kritiseres Kulturrådets mangfoldsarbeid. Kulturrådet fikk tildelt rollen som nasjonal mangfoldskoordinator for kulturlivet i januar 2020, men er ikke kommet i gang med arbeidet før nå i november, står det i saken.

Avhengig av godt samarbeid med sektoren

Mangfold i kulturlivet er en forutsetning for kunstnerisk kvalitet. Derfor har Kulturrådet jobbet med mangfold gjennom mange tiår, og vil nå ta en mer offensiv rolle gjennom den nasjonale koordinatorfunksjonen. Vi skulle gjerne ha kommet enda lengre i arbeidet, og deler utålmodigheten mange kjenner på. Dessverre har koronapandemien rammet kulturlivet hardt, og siden mars har vi måttet prioritere ressurser for å bistå sektoren gjennom krisen.

Men helt stille har det ikke stått. Da Kulturrådet mottok koordinatoroppdraget i januar, satte vi i gang et forprosjekt for å utrede grunnlaget for det videre arbeidet. Rapporten Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid, foreslår en rekke tiltak rettet både mot kulturlivet og mot Kulturrådet som organisasjon. I høst startet fase 2 i forprosjektet, der målet er å konkretisere og samle seg om tiltak internt og eksternt. 

Mangfold i kulturlivet er en forutsetning for kunstnerisk kvalitet

Det interne arbeidet er i gang, men for å konkretisere den eksterne rollen, må vi i dialog med interessegrupper og kultursektoren. Vi inviterer derfor til både en skriftlig innspillsrunde og et digitalt arbeidsverksted i desember. Invitasjonen er blitt sendt ut via sosiale medier, gjennom våre nettsider, vårt nyhetsbrev og gjennom direkte kontakt. Kulturrådet er avhengig av et godt samarbeid med sektoren når vi sammen skal skape et mer mangfoldig og representativt kulturliv. 

Å skape varig endring tar tid

I artikkelen kritiserer også forfatter Mahmona Khan sammensetningen av fagutvalgene som behandler søknader til Norsk Kulturfond. 

Norsk kulturråd har som mål å sikre at fagutvalgene er bredt sammensatt både når det gjelder kompetanse, geografisk spredning og sosial- og kulturell bakgrunn. Samtidig må rådet tenke mangfold i bred forstand. Det har også et ansvar for å representere det samiske, nasjonale minoriteter og grupper som er underrepresentert i samfunnet. Å få til et bredt mangfold i utvalgene er imidlertid et kontinuerlig arbeid som alltid kan forbedres.  

Kulturrådet setter pris på oppmerksomheten rundt vårt mangfoldsarbeid. Å skape varig endring tar tid, og det krever et langsiktig perspektiv. I 2020 har vi jobbet med å etablere et kunnskapsgrunnlag og definere vår rolle som koordinator. Fra 2021 vil både det interne arbeidet og den eksterne rollen bli mer synlig utad. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.