Noorullah Nazari, opprinnelig fra Afghanistan, måtte flytte fra Kristiansand da han fikk avslag på asylsøknaden i 2018. Han bor nå i Tyskland. Afghanske mindreårige har liten sjanse for å få opphold i Norge, skriver KrFs Torhild Bransdal.
Foto: Byas
Det er ansvarlig politikk å hente syriske barnefamilier  som har en sjans til å få opphold, fremfor afghanske mindreårige som trolig ikke får det, skriver Torhild Bransdal i dette tilsvaret.

Aslak Bonde skriver i Utrop den 15. februar at KrF er ansvarlige for forskjellsbehandling som resultat av sin innvandringspolitikk i Moria-saken. Han mener KrF står for en forskjellsbehandling som er logisk om man tenker politisk, men at den ikke er human når regjeringen velger å ta imot syriske barnefamilier fremfor afghanske mindreårige når det skulle hentes 50 migranter som en del av relokaliseringsavtalen fra flyktningleiren Moria på Lesvos. Her er Bonde på ville veier. 

En human og ansvarlig politisk beslutning

Han mener det er en inhuman forskjellsbehandling når vi henter syriske barnefamilier med høy sannsynlighet for opphold i stedet for afghanske mindreårige med liten sannsynlighet for opphold i Norge etter dagens regelverk. Han mener visst det er mer humant å hente mindreårige fra Afghanistan hit for å gi de beskjed om at de ikke oppfyller asylvilkårene slik de er i dag. 

Når det er sagt så er vi enig i UNHCR sin vurdering som fraråder retur til Afghanistan, men slik det er i dag så er Norge fortsatt et av de landene som returnerer til Afghanistan. Denne realiteten kan vi ikke lukke øynene for. Vi kan mene hva vi vil om regelverket, men praksis er nå enda slik. 

Da mener KrF at det faktisk er best at disse blir relokalisert til land der de vil oppfylle asylvilkårene. Nå kommer de kanskje ikke til Norge, men de kan komme til et annet europeisk land som er en del av relokaliseringsavtalen. Der vil de ved stor sannsynlighet få permanent opphold som gir dem den stabiliteten og de trygge rammene de fortjener. Det vil jeg påstå er en humant. Å ta de hit med den risikoen det er for dem å ikke kunne få permanent opphold – ja, det vil jeg si er inhumant. Dette er ikke forskjellsbehandling, dette er en realitetsorientert og ansvarlig politisk beslutning.

Stødig kurs

KrF har heller ikke endret linje i innvandringspolitikken, vi har stødig kurs. Når det er sagt så la meg få være den første til å si at hadde vi fått gjennomslag for all vår innvandringspolitikk, ville dagens regelverk og de politiske føringene sett helt annerledes ut. Det er kanskje ikke all verdens det er mulig å få til når man er en del av et mindretall på Stortinget som mener innvandringspolitikken bør gå i en mer human og liberal retning. 

Dette er ikke forskjellsbehandling, dette er en realitetsorientert og ansvarlig politisk beslutning

Men jeg mener Bonde bør ta innover seg at for hver lille justering/endring KrF får gjennomslag for så vil noen treffes. Og for disse noen, ja, så er faktisk KrF viktig. Så når vi fikk vårt gjennomslag om å hente 50 migranter fra Moria, så er det slik at 50 er bedre enn null. 

Og null hadde vært en realitet uten KrF i regjering. Men vi er ikke fornøyd, vi ønsker å kunne ta flere, og vi ønsker å ta de utenfor antallet satt på kvoteflyktninger. Vi står der vi alltid har stått fordi ideologien vår ikke er forandret. Menneskeverdet og nestekjærligheten vil prege all vår politikk og det vil den også fortsette å gjøre i tiden som kommer – selv om Bonde tviler. 

Men i alt dette så har faktisk Bonde et poeng, og det er at den innvandringspolitiske pendelen svinger hardere mot høyre enn noen gang med nye konstellasjoner som samler seg for å sikre seg en restriktiv innvandringspolitikk. Dette bekymrer både Bonde og KrF.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.