Mangfoldet av trossamfunn i Norge kan trues uten KrF på Stortinget, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Amnesty
Uten KrF på Stortinget kan friheten til å bestemme egen teologi trues, skriver Torhild Bransdal i dette innlegget. 
208Shares

Vi går et spennende valg i møte. For noen av partiene er det kanskje litt vel spennende. Slik er det for mitt parti, KrF. Vi kaller oss et verdiparti, og det er fordi vi mener at når man driver med politikk så må den styres av noe som er viktigere enn et enkelt menneske. Noe som er større enn oss selv. Det mener vi verdier er. En viktig rettesnor som kan veilede oss når vi skal behandle store saker i Stortinget. Uten oss på Stortinget er jeg redd den norske politikken blir kaldere. 

Trosmangfoldet trues

Vi har gjort mange stolte verdivalg på Stortinget mens vi har vært i regjering. Vi har gitt alle trossamfunn fra alle religioner en bedre hverdag. Dette har vi gjort gjennom å snakke med de ulike trossamfunnene. Mange av oss i KrF kjenner godt til hvordan det er å tro, så i samtale med andre trossamfunn lagde vi en ny lov. 

Denne sier at du i Norge skal ha rett til å tro, til å ikke tro og til å skifte tro. Den sier at trossamfunnene skal ha frihet til å bestemme egen teologi selv, og at staten ikke skal blande seg i dette. Denne friheten kan trues uten KrF.

Mange av oss tilhører et trossamfunn. Et sted hvor vi kommer sammen for å dele fellesskap og tro. Vi kommer kanskje fra ulike religiøse bakgrunner men vi står sammen i et trosmangfold. Dette er vi stolte av. Dette mangfoldet kan trues uten KrF.

Vil beholde kontantstøtten

Mange andre partier har sagt de vil endre denne loven om de får makt i Stortinget. Dette gjør meg bekymret for trossamfunnet mitt og hvordan det vil bli for meg å tro i Norge da.

Vi har gitt familiene en bedre hverdag fordi vi mener familien er den viktigste verdien vi har i samfunnet vårt. Derfor er vi partiet som gjorde at barnetrygden ble større for første gang på lenge. Barnetrygden er viktig for barna og den er viktig for familiene. Derfor er den viktig for oss.

For mange år siden laget KrF kontantstøtten og da vant vi valget. Men det er veldig lenge siden. Nå er vi det eneste partiet som vil beholde kontantstøtten. Når vi snakker med barnefamiliene så forteller mange oss at de vil være litt lenger hjemme med barnet sitt. Med kontantstøtten kan foreldrene selv velge om de vil sende barna i barnehage eller motta inntil 7500 kroner for å være hjemme med barnet til de har fylt 2 år. Det mener vi foreldrene må få bestemme selv fordi alle familier og alle barn er forskjellige. Denne kontantstøtten vil bli borte uten KrF.

Trenger et verdiparti

Nå gjør vi et nytt verdivalg. Vi mener de eldre i familien er viktige. Vi mener derfor at de selv skal få lov til å velge hva de trenger og ønsker for å leve et godt liv. Du skal få lov til å velge om du ønsker å bo hjemme eller å bo på sykehjem. I mange kulturer er det en tradisjon med å ta vare på sine eldre foreldre hjemme i storfamilien. Det liker vi, og det vil vi ha mer av. Vårt løfte i dette valget er at vi vil gi penger til de menneskene som ønsker å hjelpe eldre foreldre eller andre slektninger, slik at de kan bo hjemme lenger hvis man ønsker det. Dette kaller vi pårørendestøtte. 

Så hvis du mener som meg at vi trenger et verdiparti på Stortinget og at tro, familie og eldre er viktig for deg i ditt liv. Da må du stemme. Da må du stemme KrF.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.