Kris Leslie Munthe i Barnevakten vil lære foreldre om dataspill.
Barnevakten inviterer foreldre og barn til en spilluke hver høst. Statsministeren er med å promotere høstens spilluke 18. - 24. oktober. Familien kan spille sammen.
41Shares

86 prosent av alle barn spiller dataspill. Det viser en undersøkelse fra Blå Kors. Men foreldre vet ikke så mye om dataspill. Det vil Barnevakten og mange organisasjoner gjøre noe med. Derfor har de laget en spilluke. I uka kan foreldre og barn spille sammen. Det blir konkurranser, webinarer og undervisning.

Kris Leslie Munthe er rådgiver på spill og apper i Barnevakten. Han vil veilede og forklare foreldre om spill og apper i spilluka. For å være en god mor eller far, må foreldre vite hva barna driver med. Har barnet et problem på nettet, kan foreldre forstå og forklare hva barnet bør gjøre. Et eksempel kan være at barnet hører eller ser noe stygt. Eller bruker penger de ikke har.

– For å redusere utfordringene på nett, som også oppstår i spill, kan ikke barna overlates alene på denne arenaen. Nettmobbing, pengebruk i spill, uegnet innhold, og ekskludering er eksempler på samhandling i spill som voksne ikke får med seg dersom barna bare sitter alene med skjermen på barnerommet, sier Kris Leslie Munthe som er rådgiver på spill og apper i Barnevakten.

Mange foreldre synes at barna spiller for mye. Det viser en undersøkelse fra Foreldre om Barn og Medier. Foreldre er også bekymret over at barna spiller.

Kris Munthe tror foreldre vil bekymre seg mindre når de lærer om dataspill. Det blir lettere å sette grenser. Foreldre og barn gjør noe morsomt sammen.

– Men kanskje viktigst av alt, er tiden man får sammen med barna. En mulighet for kvalitetstid og nærhet som forsvinner dersom barna bare sitter foran skjermen alene. Det er dessuten enklere å sette gode rammer rundt spillingen når man har vist interesse og fått mer kjennskap i hva det går i, avslutter Munthe.

ORDLISTE

promotere: reklamere for

veilede: gi råd

utfordring: problem

overlates alene: her, barna bør ikke gjøre dette alene

uegnet: som ikke passer, ikke er bra

ekskludering: holde noe(n) utenfor

sette grense: si at dette er OK, men dette er ikke OK, si ja til noe og nei til noe annet

kvalitetstid: viktig tid

gode rammer rundt: betingelser, opplegg, hvordan ting er rundt noe

kjennskap: kunnskap, vet hvordan ting er