Aksel Hagen (SV)
Foto: Stig Weston
Frp har en rekke forslag til innstramming i asylpolitikken som de står alene om i Norge, sier SVs Aksel Hagen.

Aksel Hagen frykter at dette kan komme til å bli offisiell norsk politikk. Det skriver han i en pressemelding. 

– Dersom Frp får innrømmelser i asylpolitikken kan vi ende opp med et av Europas mest menneskefiendtlige innvandringsregimer. Og siden Høyre vil ha Frp med i regjering så ligger de i kortene noe av dette kan bli en realitet, sier Hagen.

Frp vil at flyktninger aldri skal få noe annet enn midlertidig oppholdstillatelse, skriver Hagen i pressemeldingen.

– Dette betyr at folk som har flyktet til Norge fra forfølgelse og tortur aldri skal føle seg trygge på at de får bli her i landet, samme hvor lenge de er her. Å dømme folk til evig midlertidighet og usikkerhet er helt umenneskelig, sier Hagen.

– Frp går inn for «bruk av lukkede asylmottak» noe som i praksis betyr at mennesker som søker beskyttelse i Norge på grunn av forfølgelse i hjemlandet, sperres inne når de kommer til Norge, sier Hagen.

Samtidig som partiet går inn for at flyktninger aldri skal få permanent oppholdstillatelse og dermed heller aldri få statsborgerskap, så vil Frp også at sosiale ytelser skal være avhengig av norsk statsborgerskap, hevder Hagen. 

– Summen av disse forslagene betyr at mennesker på flukt skal dømmes til et liv i midlertidighet og uten grunnleggende rettigheter. Et demokratisk samfunn kan ikke være bekjent av å behandle mennesker på den måten, sier Hagen.