Lite treffende kritikk fra Herbjørnsrud | Elin Floberghagen

Vi er ikke noe overvåkningsorgan som til enhver tid sjekker medienes publiseringer. Derfor er vi avhengig av at de som mener seg utsatt for presseetisk skade, selv kan klage, skriver Elin Floberghagen.
Foto: Pew Research, Illustrasjonsfoto
Det er vanskelig å kjenne seg igjen i Herbjørnsruds kritikk, og innlegget hans består av ganske drøye påstander, skriver Elin Floberghagen i dette tilsvaret.
Elin Floberghagen
Latest posts by Elin Floberghagen (see all)

Dag Herbjørnsrud kommer i to lange innlegg med kritikk av blant annet Norsk Presseforbund (NP), og det han mener er et «besynderlig samarbeid med tre ytre høyre-nettsteder».

Noen ganger fremsettes det kritikk som man kjenner seg igjen i, andre ganger ikke. Dette tilhører dessverre den siste kategorien. Likevel er det svært uheldig at det kan sette seg et feilaktig inntrykk av Norsk Presseforbund og PFU etter innleggene fra Herbjørnsrud. Her svarer jeg derfor punktvis på det viktigste.

1.

Herbjørnsrud skriver at NP «fikk stanset Sumaya Jirde Alis klage mot Resett», da vi endret PFUs vedtekter. Dette stemmer ikke. Det som skjedde var følgende: I november 2017, lenge før Jirde Alis klage, drøftet styret i Norsk Presseforbund en sak som handlet om å endre vedtektene, slik at det heretter bare var de mediene som var tilknyttet oss som kunne klages inn for PFU. Dette ble gjort fordi det da var ganske mange ulike nettsteder som publiserte innhold, men som ikke hadde forpliktet seg til å følge Vær Varsom-plakaten eller PFU. Norsk Presseforbund er opptatt av å verne om journalistikken og ønsker ikke at andre som publiserer ikke-journalistisk innhold skal svekke medienes troverdighet.

Selvdømmeordningen er nettopp en selvdømmeordning, hundre prosent drevet og finansiert av våre medlemmer. Derfor mente – og mener – vi at det er naturlig å kreve en formell tilknytning. Styret gav tilslutning til endringen, og ba generalsekretæren komme tilbake med endringer av vedtektene i mars 2018. De klagene som kom inn i perioden frem til styremøtet i mars, ble stilt i bero for å avvente formelt vedtak, noe vi naturligvis meddelte klagerne. Dersom styret i mars hadde vedtatt å fortsette etter tidligere praksis, ville disse fått ordinær behandling. Jirde Alis klage mot Resett hadde åpenbart fortjent behandling i PFU, men denne klagen ble uansett behandlet likt med alle andre klager som kom inn i perioden.

Både formelt og reelt er saken enkel: PFU behandler klager mot medier som har forpliktet seg til å følge de presseetiske normene og som er tilknyttet Norsk Presseforbund.

2.

Herbjørnsrud rir to hester, når han på den ene siden kritiserer at PFU ikke behandler klager mot Resett, men på den andre også kritiserer at vi behandler klager mot Document. Det er lite konsistent kritikk, men forskjellen på disse to er at Documents redaktør er medlem i Norsk Redaktørforening, og dermed også tilknyttet Norsk Presseforbund. Resett har derimot ingen tilknytning til Norsk Presseforbund. Vi legger oss ikke bort i hvem som blir medlemmer i presseorganisasjonene, men når de har blitt medlem behandles de på lik linje som alle andre.

3.

Herbjørnsrud kritiserer meg for ikke å ha brukt generalsekretærens initiativrett mot Document. Til det er å si at initiativretten benyttes svært sjelden, og kun én gang de siste fire årene. Så sant det kommer inn relevante klager, er det som regel ikke naturlig å ta saker på initiativ. Det er for øvrig heller ikke slik at NPs generalsekretær følger med på hva alle norske medier publiserer. Vi er ikke noe overvåkningsorgan som til enhver tid sjekker medienes publiseringer. Derfor er vi avhengig av at de som mener seg utsatt for presseetisk skade, selv kan klage.

I Documents tilfelle er det behandlet en rekke klager mot dem de siste tre årene. Her er litt statistikk;

Siden mars 2018, da Document ble tilknyttet selvdømmeordningen, er mediet klaget inn 18 ganger. Noen av disse klagene ble avvist av formelle grunner (som at klageren ikke var direkte berørt av medieomtalen). Av totalt 13 klager til behandling, har PFU så langt konkludert med brudd på god presseskikk i seks saker. Tre saker er ennå ikke behandlet, men skal opp for utvalget i løpet av høsten. Og hele fire ganger er Document felt for brudd på Vær Varsom-plakatens 4.17, som handler om ansvaret for å slette kommentarer som bryter med god presseskikk.

Jeg mener statistikken viser at NP og PFU tar hets i kommentarfelt på alvor, og at det slås ned på medier som ikke røkter kommentarfeltene godt nok. Det den ikke viser er et samarbeid med ytre høyre-nettsteder. NP er ingen politisk organisasjon. Vi driver PFU og vurderer klager mot alle som er tilknyttet ordningen.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.