Hvis du synes du som forelder har vært for sint, så be om unnskyldning, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Parents
Det er en del av barns utvikling å si imot foreldrene, skriver Nedre Romerike familievernkontor i dette innlegget.

Hallo,

Vi har tre barn på 6, 10 og 13 år. Det er mye å gjøre, og ofte hører de ikke på meg. Noen ganger blir jeg veldig sint og synes at jeg kjefter mye. Jeg ville aldri slå dem eller bruke fysisk makt, men jeg blir lei meg fordi de kanskje synes at jeg veldig ofte er en sur mamma. 

Er det mulig å snu dette?

Hilsen en stresset mor

Kjære stresset mor

Mange vil kjenne seg igjen i det du skriver. Så utrolig fint at du vil se på din egen rolle når du er sammen med barna dine.  I familielivet kan det være stress og mye å gjøre. Mange foreldre kan da kjenne at de blir sinte når barna ikke er lydige og gjør som de får beskjed om. Noen ganger tar ting lang tid, og tålmodigheten blir satt på prøve. Da kan man bli så sint og frustrert at barn blir skremt og føler skyld. 

Barna ønsker ikke å gjøre dagen vanskelig for deg

Sinne er jo egentlig en naturlig og bra følelse. Men det å kjenne at du blir for sint er en vond følelse. Barn skal jo ikke være redde for sine foreldre. Hvis du har kjeftet mye, og det blir liten tid til det positive sammen med barna, kan det bli en dårlig dag for dere. Du kan føle deg som en dårlig mor, og barna blir nok heller ikke greiere av dette.

Heldigvis er det fullt mulig å endre dette. Du har tatt det første skrittet allerede ved å legge merke til hvordan du selv reagerer, og sette ord på dette. Ved å ønske å jobbe med det, kan du endre og styre hva du selv gjør. Det å kjenne igjen når du blir sint for å kunne snu det i tide, er viktig. Hva er det som trigger det ekstra, og hva hjelper deg når du blir for sint? Noen må gå litt ut av situasjonen, andre kan søke hjelp hos en annen voksen. For andre igjen hjelper det å tenke at barna ikke vil gjøre dagen vanskelig for deg, men at det er en del av barns utvikling å si imot foreldrene. 

Voksne som ber om unnskyldning – et viktig signal

En annen ting som er viktig er å reparere når det har blitt leit. Hvis du synes du har vært for sint, så be om unnskyldning. Si at du beklager hvis de ble lei seg eller redde, og at du jobber med å ikke bli så sint. Ved å reparere tar du ansvaret som voksen, og viser også at det er mulig å be om unnskyld når man har gått for langt. Det betyr også at man kan legge det vonde bak seg, og gå sammen videre. Det er noe barna kan ta med seg videre i livet. 

Det er flere grep man kan ta for å jobbe med eget sinne. Flere av familievernets kontorer tilbyr blant annet kurs i sinnemestring. På familievernet.no kan du se om det er noen kurs som passer for deg. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.