Alt som skjer i Afghanistan i dag, viser at Taliban verken tror på eller jobber for å ivareta landets borgere, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Taliban har i lang tid gjort det tydelig hva deres agenda er, og besøket i Norge vil ikke endre på dette, skriver Mojgan Panjshiri i dette innlegget. 

Hvis noen, for noen år siden, hadde fortalt meg at norske politikere en dag skulle ønske Taliban velkommen til Norge, ville jeg ledd høyt av dem. Dessverre ble dette realiteten i år. 

Dårlig utgangspunkt for forhandlinger

Norge inviterte altså representanter for Taliban til Oslo fra 23. til 25. januar 2022. Ganske absurd! Like absurd er det å sammenligne ståstedet til Norge og Taliban i forhold til menneskerettigheter og hva som kan forventes av Talibans «forhandlinger» med blant annet afghanske aktivister. Før Taliban ble invitert til Norge, ble de spurt om hvordan afghanske aktivister i Afghanistan har det? Eller hvordan det går med de som har forbud mot utreise fra Afghanistan?

Norge anses å være blant de statene i verden som i størst mulig grad respekterer og sikrer menneskerettigheter. Disse rettighetene går blant annet ut på retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.

Hvilken av de ovennevnte menneskerettigheter tror Taliban på, og på hvilket grunnlag starter man forhandlingene med dem?

Kun ute etter anerkjennelse og økonomisk støtte

Starter man forhandlinger med en gruppe som siden deres eksistens har jobbet målrettet mot akkurat det at folk skal føle seg sikker og trygg? De som siden deres eksistens har hatt selvmordsbombere og drept og skadet tusenvis av uskyldige folk i Afghanistan?

Taliban tror at noen har gitt dem retten til å bestemme over hvor langt skjegg menn skal ha, hvor de skal be og hvordan de skal se ut. De har gitt kvinner «rett» til å velge mellom enten burka eller nikab. De skal bestemme hva og hvordan kvinner skal studere. Om de skal studere i det hele tatt. 

Taliban tror at ingen andre i hele Afghanistan har rett til å være med på samfunnets avgjørelser, med mindre de er Talib eller har lik tankegang som dem. Trodde vi at forhandling med en gruppe som hver eneste dag fengsler kvinnelige demonstranter for deres ønske om å ha rett til å bestemme over eget liv, og fengsler unge menn grunnet deres etnisitet, fører til noe endring av tankegang hos dem?

Taliban tror at noen har gitt dem retten til å bestemme over hvor langt skjegg menn skal ha, hvor de skal be og hvordan de skal se ut. 

Alt som skjer i Afghanistan i dag, viser at Taliban verken tror på eller jobber for det som er nevnt ovenfor. Tatt i betraktning hvem Taliban er, og deres historikk, er det ikke forbausende at ovennevnte rettigheter ikke er en prioritet for Taliban. Slik deres handlinger i Afghanistan har vist er de ikke ute etter noe annet enn å få anerkjennelse og økonomisk støtte slik at de fortsetter med detaljkontrollering av folks liv.

Norge legger til rette for terror

Riktignok ønsker Norge å beholde sin plass som fredsskaper i verden, men vil slike forhandlinger med en terrororganisasjon, som blant annet har rekruttert nøkkelposisjoner til Haqqani-nettverket ha noe for seg? 

For hver eneste dag undertrykker Taliban befolkningen i Afghanistan. Å skape frykt er deres maktmiddel, og denne frykten skaper de gjennom for eksempel å klippe folks hår på åpen gate for å sette eksempel for hvordan ens hår skal se ut, eller storme inn i hjemmene til kvinnelige demonstranter og ta dem med midt på natten. 

Dette er en realiteten i Afghanistan akkurat nå. Når de derimot er på reise til andre land, går diskusjonene ut på hvordan de kan gi kvinner i Afghanistan mulighet til å jobbe, som om kvinner i Afghanistan aldri har jobbet. Mange kvinner i Afghanistan var i jobb for bare noen få måneder siden. 

I dag skal Taliban sette rammene for hver eneste bevegelse kvinner og ulike etnisiteter foretar seg. Det er dette de trenger tid og penger til. Gjennom at de ble invitert til Norge, er jeg redd det tilrettelegges for at en terrorgruppe fortsetter med det de er gode på, nemlig å skape frykt og undertrykke.

I dag lever vi i en globalisert verden. Om vi tillater en gruppe som Taliban å bryte menneskerettigheter og føre folk i Afghanistan flere hundre år tilbake i tid, vil dette utvilsomt også påvirke Norge. Derfor må Norge og de som tror på menneskerettigheter våkne opp og ta nødvendige steg for at internasjonal terrorisme ikke blir større enn det det allerede er.

Dette er en justert versjon av en tekst publisert av Klassekampen den 25. januar, og den gjengis i Utrop etter avtale med skribenten.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.