Ukrainere med bakgrunn fra afrikanske, asiatiske, arabiske, karibiske land og romfolk sendes også på flukt i og fra Ukraina – men får ikke samme varme velkomst i Europa som andre ukrainere, skriver Mikael D. Mack.
Foto: IOM
Krigsofre fra samme sted behandles ulikt basert på etnisistet, skriver Mikael D. Mack i dette tilsvaret.
Mikael D. Mack

Utrop publiserte den 3. april Kristin Marynia Sagberg Widéns viktige tekst med tittelen «Forskjeller i empati til ulike flyktninger er forklarbare, men ikke akseptable», men jeg savner et perspektiv jeg mener er avgjørende for sakens formål

«Mine venner som har møtt motstand og motvilje i måneder og år, undrer seg over at Europa plutselig har kapasitet til å ta imot flyktninger likevel – så lenge de kommer fra Ukraina, skrev Kristin Marynia Sagberg Widén i Utrop den 3. april.
Foto : Faksimile, Utrop 03.04.2022

At Europa tar imot flyktninger «så lenge de kommer fra Ukraina», mener jeg ikke er en presis formulering. Saken kunne vært mye tydeligere om man inkluderte alle krigsofrene fra Ukraina som ikke blir tatt med på bakgrunn av sin etnisitet.

Flyktningene som møter segregering og vold

Ukraina er, som Norge, et sammensatt samfunn, og har millioner av mennesker med bakgrunn fra afrikanske, asiatiske, arabiske, karibiske land og romfolk. De har visum og oppholdstillatelse i Ukraina, jobber og betaler skatt. Denne delen av befolkningen står for hele 10 prosent av Ukrainas bruttonasjonalprodukt. Fortjener ikke disse oppmerksomhet?

Dette er kvinner, menn og barn fra samme nabolag som de vi tar imot med vestlig utseende, og de har opplevd samme bomberegn og skuddvekslinger. I Europa blir disse menneskene utsatt for segregering, neglisjering og voldshandlinger på toppen av det de andre flyktningene opplever.

Bor i samme land – behandling avhenger av etnisitet

Nødsituasjon i krig skaper kompleks problematikk, og for mange er det umulig å komme seg til opprinnelseslandene. Norges holdning er at disse ikke fortjener sikkerhet, slik vår justisminister presenterte det på NRKs Debatten den 10. mars. De skal dra dit de kommer fra eller bli forlatt i krisesituasjonen.

Om man virkelig skal vise forskjeller i empati blant flyktninger i et debattinnlegg eller en artikkel, mener jeg vår praksis vises ekstremt mye tydeligere her. Krigsofre fra samme sted, vårt eget nabolag og nærområde som de kaller det, hvor det utøves ulikt menneskeverd på bakgrunn av etnisitet.

Om du ønsker mer informasjon om disse menneskegruppenes situasjon, se gjerne informasjon i gruppen Initiative for Non-European Refugees from Ukraine.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.