Dersom UNE også avslår søknaden, har man ikke flere klagemuligheter. Det er likevel mulig å sende inn en omgjøringsbegjæring hvor man ber UNE omgjøre vedtaket fordi det har dukket opp nye forhold i saken, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Dersom man får avslag på en søknad og er uenig, er det viktig at man klager på vedtaket, skriver Marte Lindholm i dette innlegget. 

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst annenhver uke, der jusstudenter vil bidra med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett. 

Veien fra å sende en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI) til å få endelig svar, kan være både lang og komplisert. Innvandringsgruppen i Jussbuss mottar ofte spørsmål knyttet til UDI og Utlendingsnemnda (UNE), og i denne artikkelen skal vi besvare noen av de vanligste. 

Kan søke om fortgang i saksbehandling

For å levere en søknad til UDI må man i de fleste tilfeller betale et søknadsgebyr. Størrelsen på søknadsgebyret avhenger av hva man søker om. Hvor lang tid det tar å behandle en søknad varierer fra sakstype til sakstype. I enkelte tilfeller er ventetiden svært lang. For eksempel tar det normalt 18 måneder å få svar på søknad om permanent oppholdstillatelse, og 10 måneder å behandle en søknad om familieinnvandring. 

Dersom det tar lengre tid å få svar enn forventet saksbehandlingstid hos UDI, eller spesielle grunner medfører et behov for raskere behandling, kan man søke om å få saken prioritert. For å få prioritert behandling må det som regel foreligge spesielle forhold. Dette kan være tilfelle dersom søkeren eller et nært familiemedlem har blitt akutt syk, eller sikkerhetssituasjonen i søkernes hjemland er svært alvorlig.

Du kan klage på vedtaket

Det er også slik at forvaltningen har veiledningsplikt, som betyr at enkeltpersoner har rett til å få svar på sine spørsmål. UDI er en del av forvaltningen, og er derfor omfattet av denne plikten. Man kan derfor ringe UDI for veiledning i egen sak eller med generelle spørsmål, for eksempel hvis man har spørsmål om fremgangsmåten for å få saken sin prioritert. Det går også an å be om å få disse svarene skriftlig. 

Dersom man får avslag på en søknad og er uenig, er det viktig at man klager på vedtaket. Det viktigste er å forklare hvorfor man mener vedtaket er feil. Klagen må sendes innen klagefristen, som regel innen tre uker. Det er viktig å klage innen denne fristen selv om man ikke har skaffet alt man trenger av dokumentasjon. Det går da an å sende inn en midlertidig klage hvor man sier at man skal ettersende dokumentasjon. For å være sikker på at man klager tidsnok, burde man ta kontakt med UDI for å avtale hvor mye ekstra tid man kan få.  

UNE kan gjøre om på avslag hvis det er nye forhold i saken

Når et vedtak påklages, vil UDI vurdere saken på nytt. Dersom UDI er enige i klagen, vil søknaden innvilges. Dersom UDI er uenige, vil saken sendes videre til UNE. Dette kalles klageoversendelse. Frem til UNE ferdigbehandler en sak, kan nye opplysninger og mer informasjon sendes inn. UNE vil deretter enten avslå eller innvilge søknaden med et endelig vedtak. Dersom UNE også avslår søknaden, har man ikke flere klagemuligheter. Det er likevel mulig å sende inn en omgjøringsbegjæring hvor man ber UNE omgjøre vedtaket fordi det har dukket opp nye forhold i saken. 

Dersom du har flere spørsmål om UDI og UNE, eller ønsker hjelp med din sak, kan du ta kontakt med Jussbuss for veiledning og bistand. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.