Ronen Bahar, Ervin Kohn, Joav Melchior og Leif Knutsen
Latest posts by Ronen Bahar, Ervin Kohn, Joav Melchior og Leif Knutsen (see all)

Vi er forstemte over Anna Aronsen Oftedals betegnelser, retorikk og slutninger i sin artikkel i Utrop 23.05. d.å.

Vi forventer av dem som vil mene noe om jødisk liv, verdier og religion at de tar besværet med å lære om det i aktive jødiske organisasjoner og institusjoner. Det er en overflod av ressurser, også på norsk, til at det er mulig. Som redaktør i Utrop har hun en særlig forpliktelse til å bli orientert før hun uttaler seg nedsettende om minoriteter.

Den store bredden av jødiske retninger, bevegelser og organisasjoner – gjennom nærmere tre tusen år – har hatt tilknytning til landområdet som vi i dag kjenner som staten Israel. Sionisme, i alle sine ulike former, er helt sentralt i jødedommen. 

Det har vært og fortsetter å være mye uenighet om hva sionisme går ut på, men det er ikke på noen ærlig og etterrettelig måte mulig å skille sionisme fra jødedommen. Derfor støtter et overveldende antall jøder og alle toneangivende organisasjoner – fra de mest konservative til de mest liberale – statsdannelsen Israel, selv om det er stor uenighet om landets politikk.

Denne støtte er å finne også blant det overveldende flertall Holocaust-overlevende, både de som er gått bort og de få som fortsatt lever. Vi kan trygt si, for eksempel, at alle jødiske nordmenn som overlevde Holocaust var sterke støttespillere til Israel, selv om de hadde ulike meninger om Israels politikk. Slik det også er nå blant oss som husker dem.

Hvis Oftedal vil lære av innsikten fra Holocaust-overlevende, er det uredelig å bare henvise til det lille mindretall som er enig med det hun allerede mener.

Dessverre finnes det jøder som er tilknyttet ytterliggående, rasistiske og antisemittiske bevegelser, enten det er på ytterste høyre eller venstre. Det ville være galskap å unnskylde uakseptable holdninger av noe slag hos jøder fordi de er jøder.

Israels politikk skal selvfølgelig kritiseres, slik det er med ethvert lands regjering. Det skulle bare mangle. Men det er en kvalitativ forskjell på saklig kritikk og uhemmet demonisering. Demoniseringen er jødefiendtlig. For det første fordi den har en målbar negativ effekt på jødiske minoriteter, ikke minst her i Norge. For det andre fordi den viderefører klassiske antisemittiske stereotyper om jøder.

Noen eksempler:

  • Å fordømme Israels politikk overfor palestinerne uten å engang nevne Israels faktiske sikkerhetsbehov. 
  • Å snakke om de 750 000 palestinske flyktninger uten engang å nevne de drøyt 800 000 jødiske flyktninger fordrevne fra arabiske land etter å ha blitt frastjålet alt.
  • Å sidestille Russlands uprovoserte invasjon av et naboland med israelsk respons på tusenvis av raketter over flere dager mot egen sivilbefolkning. Dette er en uærlig måte å snu saken på hodet. Ukraina forsvarer egen sivilbefolkning mot angrep. Israel forsvarer egen sivilbefolkning mot angrep. Det er forskjell på et folkerettsstridig uprovosert angrep og selvforsvar.
  • Å vise frem blodige bilder av en meget omstridt episode (al-Durah saken) m.m. aldeles uten kontekst.
  • Å fremme påstanden om at sionisme er folkemord, aldeles uten noe historisk grunnlag

Det er mulig å finne «likhetstrekk» mellom alt mulig rart, men det betyr ikke at sammenligningen er meningsfull eller nyttig. Jo alvorligere en beskyldning er, jo større er bevisbyrden. Amnesty Internationals påstander har vakt fordømmelser fra alle de store jødiske organisasjoner, uten at Amnesty har tatt noen av disse reaksjonene alvorlig. 

Oftedal legger seg altså på demoniseringslinjen og bruker grovt og fordomsfremmende retorikk for å støtte den. 

Til slutt om jødiske verdier:

Rasisme generelt og apartheid spesielt har ingen plass i sentrale jødiske verdier, og det er mye av forklaringen for at jøder var blant de fremste aktivister i (for eksempel) borgerrettighetsbevegelsen i USA og antiapartheidbevegelsen i Syd-Afrika. Det er flere også fra vår lille menighet som har vært aktive i å fremme toleranse og forståelse også i Norge og Israel. 

Det strider også mot jødiske verdier å demonisere og delegitimere andre. 

Dessverre er omtalen av Israel de siste år blitt så stemplende og lite faktabasert at den er skadelig for debattklimaet og også for den jødiske minoriteten i Norge. Oftedals artikkel er et eksempel på et innlegg som undergraver kunnskap, fremmer fordommer og forvirrer debatten.

Vi er alle i stand til fordomsfulle ytringer, uten at vi med noen rimelighet kan betegnes som rasister. Oftedal fremmer jødefiendtlig innhold i sin artikkel, og det er det vi forholder oss til. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.