Den nordiske motstandsbevegelsen var blant aktørene i Hilmar Mjeldes studie.
Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen
Konspirasjonstenkning var utbredt, og ytre høyre fikk pandemien til å passe inn i sitt eksisterende verdensbilde, skriver Hilmar Mjelde i dette innlegget. 
Hilmar Mjelde

Da jeg våren 2020 så at ekstremister i USA utnyttet COVID-19-pandemien til å anspore til vold og spre rasistisk og anti-statlig tankegods, bestemte jeg meg for å undersøke hva ytre høyre i Norge sa og skrev om pandemien. Støttet av Fritt Ord gjorde jeg derfor en studie av hvordan åtte ytre høyre-aktører i Norge snakket om og fremstilte pandemien på nett. Studien min er publisert i forskningstidsskriftet Patterns of Prejudice. Både internasjonal forskning og min egen studie viser at det ytre høyre brukte pandemien til å fremme sin velkjente agenda. Konspirasjonsteorier og anti-innvandringsretorikk går igjen. 

Ytre høyre = høyreekstremisme og høyreradikalisme

Det ytre høyre innbefatter høyreekstremisme og høyreradikalisme i form av ideologier og grupperinger som fronter dette tankegodset. Høyreekstremisme kjennetegnes av etnonasjonalisme (nasjonen = et etnisk fellesskap), anti-demokratiske og autoritære holdninger, rasisme og fremmedfiendtlighet, konspirasjonstenkning og aksept for vold som politisk virkemiddel. Høyreradikalismen er generelt mer moderat, og den viktigste forskjellen er at høyreradikale ikke avviser demokratiet som styreform. I Norge har det ytre høyre siden 1970-tallet bestått av to hovedgrupper: høyreekstreme, og siden 1980-tallet, anti-innvandrings- og anti-islam-organisasjoner. Motstand mot innvandring og islam forener høyreekstreme og høyreradikale. 

Ytre høyre og folkehelse i et historisk perspektiv

Det ytre høyres politisering av sunnhet og (folke)helse går tilbake til Nazi-Tysklands ideer om genetisk sunnhet og rasehygiene, og programmene for raserensing. Etniske minoriteter, homofile og utviklingshemmede ble sett som en trussel mot nasjonens renhet og folkehelsen. Sykdoms- og skadedyr-metaforer har gått igjen, der hele menneskegrupper – for eksempel jøder – har blitt dehumanisert og sammenlignet med bakterier, virus, toksiner og skadedyr. Forestillingen om innvandrere som en trussel mot folkehelsen har vedvart i anti-innvandrings-diskursen. På en valgkamp-flyer i 1991 fra det (kortlevde) svenske høyreradikale partiet Ny Demokrati stod det: «Vi vil ikke importere arbeidsledighet, kriminalitet ellers AIDS». 

Gitt det ytre høyres «renhetslengsel», var min hovedantakelse før studien at vi ville se igjen mye av det kjente høyreekstreme og høyreradikale tankegodset i måten de responderte på pandemien på. 

Slik gjennomførte jeg studien

Studien min er en såkalt framing-studie, der jeg analyserte hvilke perspektiver og vinklinger et utvalg av ytre høyre-aktører hadde på pandemien. Aktørene jeg inkluderte var Demokratene, Folkebevegelsen mot innvandring, Alliansen, Document.no, SIAN, Norge fritt for islam, Tore Tvedt (hans blogg) og Den nordiske motstandsbevegelsen. De representerer hele bredden av ytre høyre i Norge, samt både etablerte og nyere aktører. Jeg samlet inn i alt 149 Facebook-innlegg, kommentarartikler, debattinnlegg og youtube-videoer i perioden 1. januar til 31. mai 2020. Formålet var å identifisere ulike typer av perspektiver på pandemien i dette datamaterialet, det som i den internasjonale forskningen kalles «frames» og som kan oversettes til innramminger.

Alt i alt viser studien min at det ytre høyes respons på pandemien var gammel vin på nye flasker.

Funn: mye konspirasjonstenkning og forestillinger om en ny verdensorden

Jeg identifiserte fire hovedperspektiver på pandemien blant de norske ytre høyre-aktørene: 

Hovedperspektiv 1: en ny verdensorden. Her ble fire påstander fremsatt: 

– globalismen er avslørt som en råtten ideologi

– nasjonalstaten får sitt store comeback

– pandemien er Kinas feil

– den gamle verdenen har gått under og en ny tid står foran oss

Hovedperspektiv 2: den inkompetente og supermektige staten. Her ble tre påstander fremsatt om hvordan den norske staten håndterte pandemien: 

– staten var uforberedt og inkompetent i sin pandemi-håndtering

– statens kapasitet må forbedres for å ruste oss for en ny tid

– den «dype staten» begår overgrep mot befolkningen i måten den har reagert på

Hovedperspektiv 3: innvandring er problemet. Her ble to påstander fremsatt:

– innvandrere drar med seg smitte og bidrar til smittespredning

– skadelig innvandringspolitikk har delvis skyld i pandemien og forverrer den

Som en vri på oppfatningen om at innvandrere bringer med seg uønskede kulturelle praksiser, postet Facebook-gruppen Norge fritt for islam en meme av en kvinne iført burka inne på et kjøkken, med teksten: «Dekke til munnen. Ikke håndhilse. Holde seg hjemme. Dem fikk viljen sin til slutt…».

Hovedperspektiv 4: skjulte aktører i sving (konspirasjoner)

Det mest utbredte perspektivet var konspirasjonstenkningen. Flere av ytre høyre-aktørene så skjulte, onde krefter i sving i alle faser av pandemien. Den norske regjeringen ble konsekvent mistrodd og mistenkt for å ha onde hensikter. En skribent for Folkebevegelsen mot innvandring spekulerte i at det såkalte hytteforbudet kunne være en hemmelig plan for innkvartering av flyktninger og «såkalte asylsøkere» (!). 

Konspirasjonstenkning mest vanlig

Det varierte i hvilken grad de norske ytre høyre-aktørene fremførte disse påstandene. Konspirasjonstenkningen var det mest utbredte perspektivet, og det fant jeg i uttalelsene til seks av de åtte aktørene, med unntak av Demokratene og Norge fritt for islam (sistnevnte hadde jeg minst datamateriale på).

Alt i alt viser studien min at det ytre høyes respons på pandemien var gammel vin på nye flasker. De fikk kort sagt pandemien til å passe inn i sitt eksisterende verdensbilde. Særlig interessant er det selvmotstridene synet på staten som både inkompetent og svært mektig.

Studien viser også at det ytre høyre tok seieren på forskudd: flere av spådommene står seg åpenbart svært dårlig nå som ting stort sett er som de var før pandemien for de fleste av oss. Og godt er det.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.